19.09.2023

W niedzielę, 17 września, w kościele parafialnym przy ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy odbył się odpust dedykowany Opatrzności Bożej. Poprzedzony on został rekolekcjami, które prowadził ksiądz Marek Borzęcki, sercanin z Krakowa.

Mszy św. odpustowej przewodniczył Prepozyt Kapituły Bazyliki Katedralnej Włocławskiej ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Konecki, konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. W uroczystościach wziął udział abp senior Henryk Józef Muszyński z Gniezna.

Gdy był metropolitą gnieźnieńskim, w 1992 roku wmurował kamień węgielny pod budowany kościół Opatrzności Bożej, w 1998 roku, dokonał poświęcenia budowli sakralnej w stanie surowym, a w 2003 roku przeprowadził wizytację kanoniczną parafii (kościół został uroczyście poświęcony przez śp. kard. Józefa Glempa Prymasa Polski przy współudziale bp. Jana Tyrawy pierwszego Biskupa Bydgoskiego, w 2009 roku).

Arcybiskup senior w wygłoszonym słowie na zakończenie Mszy św., powiedział „Staję tu jako świadek historii i świadek Bożej Opatrzności”. Dziękując proboszczowi parafii ks. dr. Adamowi Sierzchule. Arcybiskup dodał, że bardzo pragnął zobaczyć, jak ta świątynia wygląda dzisiaj, przy budowie której towarzyszył jako arcybiskup gnieźnieński. Nawiązując do przeprowadzonej wizytacji kanonicznej przed dwudziestu laty, wspomniał o żywotności grup i wspólnot działających w parafii. Przywołał też nieżyjącego śp. proboszcza ks. kan. Macieja Gutmajera i jego zaangażowanie w organizowaniu życia religijnego oraz bolesne wydarzenie, jakim był dwukrotny pożar kościoła. „Opatrzność Boża to jest spojrzenie z perspektywy kochającego Ojca” – dopowiedział.

W podziękowaniu arcybiskupowi za przybycie, proboszcz parafii powiedział: „Księże arcybiskupie seniorze! Twoje kompetencje naukowe, styl pasterzowania, a także odczytywanie pastoralnych kairosów oraz odpowiedzialność za owczarnię Pana – motywowały i motywują nas wszystkich do rzetelności i szczerego oddania się Bożym sprawom. Pasterzu, przez długie lata, nasz ordynariuszu i metropolito, proszę o słowo skierowane do nas, tu zgromadzonych, dodaj nam nadziei, i udziel nam pasterskiego błogosławieństwa”.

Po Mszy św., w domu parafialnym, arcybiskup rozmawiał z liderami grup, lektorami i świeckimi wolontariuszami, zaangażowanymi we wspólnocie Opatrzności Bożej w Bydgoszczy.

Nadesłał: ks. dr Adam Sierzchuła
Zdjęcia: Robert Młotkowski

print