08.11.2023

„Odpowiedzi na zwątpienie w sens wiary należy poszukiwać w powrocie do Boga, który jest Stwórcą całej rzeczywistości” – powiedział ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz. Był on jednym z prelegentów, którzy wystąpili w ramach seminarium „Chrześcijańskie źródła duchowej tradycji Europy”.

Wydarzenie w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym, było częścią Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. Jego mottem stały się słowa św. Jana Pawła II, jakie wypowiedział w Madrycie w 2003 roku „Dramatem współczesnej kultury jest brak życia duchowego”. – Ojciec Święty mówił, że Europa powinna być wierna korzeniom, jeżeli chce się dalej rozwijać. W swoim nauczaniu wielokrotnie wskazywał, że dziedzictwo, które dało chrześcijaństwo cywilizacji europejskiej, jest także aktualne w XXI wieku – podkreślił prof. dr. hab. Grzegorz Kucharczyk.

Przedstawiciel Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu dodał, że święty papież mówił wielokrotnie o roli rozumu. O tym, że godność osoby ludzkiej jest niepodważalna. – Również o tym, że chrześcijaństwo nauczyło Europejczyków autonomii władzy świeckiej i duchownej – stwierdził, dodając, że św. Jan Paweł II miał także świadomość kryzysu, jaki wciąż „drąży Europę”. – Pod koniec swojego pontyfikatu mówił, że Europejczycy u progu XXI wieku przypominają dziedziców, którzy zapomnieli o swoim dziedzictwie – powiedział, wskazując na encykliki „Evangelium vitae”, „Veritatis splendor” i „Fides et ratio”. – Mamy wciąż odkrywać te dwa skrzydła – wiary i rozumu – się nimi posługiwać, bo to daje człowiekowi możliwość kontemplacji prawdy – dodał prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk.

Następnie wskazał na potrzebę odkrywania wartości i niepodważalności prawa naturalnego, które – jak zauważył profesor – może stanowić płaszczyznę porozumienia dla wierzących i niewierzących. Ludzi, którzy pragną wychodzić poza pewne schematy i granice. – Odpowiedzi na zwątpienie w sens wiary należy poszukiwać w powrocie do Boga, który jest Stwórcą całej rzeczywistości. Bez Boga świat, cały kosmos, ludzkość, nie miałyby racji bytu. Absolut osobowy, który się objawił w Jezusie z Nazaretu, jest tą praracją naszej rzeczywistości – podkreślił ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz.

Kapłan z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powiedział, że chrześcijaństwo ma do dyspozycji najlepsze propozycje dla wszystkich sfer duchowych, cielesnych oraz materialnych, jakie towarzyszą ludzkiej egzystencji. – Jeżeli będziemy spoglądać na otaczającą nas rzeczywistość przez pryzmat stereotypów – tego, że młodzi odchodzą z Kościoła i jest ich coraz mniej – to trudno będzie nam do nich dotrzeć – dodał ks. prof. Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy dr hab. Mariusz Kuciński.

Mówiąc o znaczeniu chrześcijańskich wartości i ich postrzeganiu przez młodzież, kapłan oparł się na przeprowadzonych przez siebie badaniach, a także CBOS i ks. prof. Krzysztofa Pawlinę. – Wyniki pokazały dziwne zjawisko – część z osób, które z różnych powodów przestaje chodzić do kościoła, dopiero później deklaruje się jako niewierzący czy obojętni religijnie. Z kolei taki obraz pomaga w odkrywaniu przestrzeni, w których do tych osób można docierać – zauważył.

Jedną z nich, która stanowi wartość dla młodych, jest rodzina, a w niej przyjaźń i bezpośredniość. – Dzisiaj nie jest już autorytetem z racji pełnionej funkcji dyrektor, nauczyciel, ksiądz. Tylko ktoś, kto jest bliski, ma czas, by porozmawiać i wysłuchać. Poza tym zwróciłbym uwagę na religijność wyboru. Młodzi biorą dla siebie to, co jest dla nich pożyteczne, przydatne, może przynieść korzyść. I tu znowu mamy wspólną płaszczyznę, gdzie możemy razem budować. Mamy te fundamenty chrześcijaństwa, na których wciąż możemy się opierać. Zacznijmy tylko wzajemnie siebie słuchać. Zacznijmy nade wszystko słuchać młodych – podkreślił dyrektor Centrum Studiów Ratzingera, ks. prof. AKP dr hab. Mariusz Kuciński.

Obecny biskup Krzysztof Włodarczyk wręczył prof. dr. hab. Grzegorzowi Kucharczykowi Medal „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”, przyznany w kategorii „twórca kultury”. – Kultura, która próbuje być głucha na przesłanie Chrystusa, „prowadzi ludzi do życia bez korzeni, bez źródeł, a więc nihilistycznej próżni. Wyrzucenie Pana Boga z życia jest w konsekwencji paktem ze śmiercią” – mówił ordynariusz diecezji, odwołując się do Fryderyka Nietzsche, dodając za św. Janem Pawłem II, że wiara chrześcijańska położyła fundamenty pod kulturę europejską.

Moderatorem seminarium był ks. dr Paweł Hoppe, dyrektor Centrum Edukacyjno-Formacyjnego.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print