10.11.2023

Uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski rozpoczęła się inauguracja roku akademickiego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Homilię wygłosił abp Wojciech Polak, Prymas Polski, który podkreślił, że seminarium jest kontynuacją wspólnoty uczniów. Wspólnoty, która oczekując na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowuje się do podjęcia misji.

Seminarium w Poznaniu wyróżnia się na mapie Polski, gdyż jako jedyne formuje kleryków z aż czterech diecezji. Alumni pochodzą z terenów archidiecezji poznańskiej oraz gnieźnieńskiej, a także diecezji kaliskiej i bydgoskiej. – Nowy czas formacyjny pragniemy przeżyć w myśl rozpoczynającego się w pierwszą niedzielę adwentu kolejnego roku duszpasterskiego – mówił rektor ASD ks. Jan Frąckowiak, zwracając uwagę na jego hasło: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. – „Myśląc o treści w nim zawartej, odwołujemy się do jednej z najważniejszych idei Soboru Watykańskiego II, mówiącej o Kościele, jaką jest właśnie uczestnictwo. Termin ten uświadamia nam, że jako wierzący, na mocy sakramentu chrztu, jesteśmy powołani do odgrywania aktywnej roli we wspólnocie chrześcijańskiej. Ma to tym większe znaczenie dla wszystkich, którzy w Kościele przygotowują się do posługi kapłańskiej – dodał rektor.

W tym roku współorganizatorem uroczystości był Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który przeżywa 25. rocznicę powstania. Z tej racji wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. UAM dr hab. Maciej Szczepaniak, który zaznaczył, że pomysł tworzenia wydziału w stolicy Wielkopolski pojawił się już na początku XX wieku.

Pochodzący z diecezji bydgoskiej diakon Michał Czyż twierdzi, że każdy rok akademicki przynosi nowe doświadczenia i uczy czegoś wyjątkowego. – Cieszę się, że w czasie tego ostatniego roku formacji seminaryjnej będę mógł nabrać ostatnie szlify przed przyjęciem święceń kapłańskich, by potem posługiwać w diecezji bydgoskiej i doskonalić się w relacji z Bogiem oraz drugim człowiekiem – już jako kapłan – stwierdził diakon.

Uroczystość zgromadziła biskupów, kapłanów pracujących w instytucjach centralnych, profesorów oraz studentów czterech diecezji. – Inauguracja roku formacyjnego to dla nas prawdziwe święto. Rozpoczynamy kolejny etap wspólnej drogi, która nigdy nie nudzi się i każdego dnia na nowo fascynuje. Jesteśmy głęboko przekonani o tym, że nie jesteśmy tu przypadkowo. To Pan Bóg postawił nas obok siebie w tej wspólnocie. Każdego dnia możemy ubogacać się wzajemnie, bez względu na to, z jakiej diecezji pochodzimy – podsumował ks. Paweł Białczyk, prefekt alumnów.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej

print