17.11.2023

„W naszym wspominaniu o papieżu Polaku kryje się prośba, byśmy my sami mogli stawać się lepsi” – mówił abp Mieczysław Mokrzycki. Metropolita lwowski przewodniczył mszy św., w czasie której do kaplicy bydgoskiego Zespołu Szkół Katolickich – Pomnika Jana Pawła II wprowadzono przywiezione przez niego relikwie Ojca Świętego.

Wieloletni sekretarz papieża wyraził pragnienie, by ich obecność stała się „pieczęcią, podkreślającą jedność Kościoła Świętego, zgromadzonego wokół następcy św. Piotra oraz jedność w modlitwie”. – Niech modlący się przed relikwiami za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, otrzymują obfitość łask. Niech go naśladują w wierze i gorliwości – mówił.

Arcybiskupa powitali Anna i Marcin Kapelewscy z dziećmi. – Dzisiaj historia zatacza symboliczne koło. Gdy przed pielgrzymką Jana Pawła II do Bydgoszczy w 1999 roku, wśród mieszkańców zrodził się pomysł upamiętnienia tego wydarzenia, sam Ojciec Święty zasugerował, by nie stawiać mu jakiegokolwiek monumentu – mówił Marcin, dodając, że by był to żywy pomnik, jakim jest szkoła. – Na mapie miasta jest to placówka nie tylko kształcąca na najwyższym poziomie, ale ludzkie sumienia w duchu nauczania papieża – dodał. – Dzisiaj, gdy święty przybywa w swych relikwiach do szkoły, której był inicjatorem, wierzymy, że obecność wielkiego patrona – papieża rodzin, dzieci i młodzieży – przyczyni się do pogłębienia naszej zażyłości z Jezusem, a przykład życia Jana Pawła II będzie dla wszystkich nieustanną inspiracją w prowadzeniu życia w oparciu o Bożą Ewangelię – dodała Anna.

Metropolita lwowski, wspominając słowa św. Jana Pawła II, podkreślił, że „święci nie proszą, byśmy ich chwalili, lecz naśladowali”. – Dlatego w poczuciu obowiązku pytamy, czego uczy nas świętość tego niezwykłego ucznia Jezusowego z XXI wieku? Kim był i kim powinien być dla nas? – pytał, dodając, że był wyjątkowym człowiekiem. – Mimo tego, że takim samym jak wy, to jednocześnie innym. Kimś, kto w przedziwny sposób oddziaływał na drugiego. Stając przy nim, odczuwało się pokój, miało się poczucie bezpieczeństwa, życzliwości – mówił w czasie homilii.

Skąd św. Jana Paweł II czerpał tyle siły, mając przy tym niezwykły charyzmat? Według arcybiskupa Mokrzyckiego z Eucharystii, która stanowiła centrum jego życia, a także nieustannej modlitwy. – To człowiek wiary, którego myśli wciąż zwracały się do Pana Boga. W naszym wspominaniu o nim kryje się prośba, byśmy my sami mogli stawać się lepsi. Niech jego bliskość i nas zachęca do świętego życia – mówił.

Podczas kilkugodzinnej wizyty abp spotkał się w z uczniami Zespołu Szkół Katolickich – Pomnika Jana Pawła II, w którym uczy się obecnie ponad trzysta osób. – Dla zdecydowanej większości tu obecnych św. Jan Paweł II jest postacią historyczną. Naszym zadaniem jest to, byśmy zaszczepiali w naszych wychowankach fascynację jego osobą oraz nauczaniem. Wierzę, że obecność świętego w relikwiach pierwszego stopnia przyczyniać się będzie do ciągłego budowania żywego pomnika – dodał dyrektor placówki ks. dr Waldemar Różycki.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

print