20.12.2023

Biskup Krzysztof Włodarczyk wydał dekrety, które dotyczą wprowadzenia diakonatu stałego w diecezji bydgoskiej, powołania zespołu regulaminowego dla jego wdrożenia, ustanowienia rady ds. udzielania posług i święceń diakonatu, mianowania spowiedników kandydatów do diakonatu stałego oraz posług lektoratu, akolitatu i katechistów, a także dekret powołujący do istnienia ośrodek katechumenalny.

We wtorek, 26 grudnia, w święto św. Szczepana, we wszystkich kościołach i kaplicach zostanie również odczytany specjalny list ordynariusza.

01. DEKRET WPROWADZAJĄCY DIAKONAT STAŁY W DIECEZJI BYDGOSKIEJ

02. DEKRET POWOŁUJĄCY ZESPÓŁ REGULAMINOWY DLA WDROŻENIA DIAKONATU STAŁEGO W DIECEZJI BYDGOSKIEJ

03. DEKRET USTANAWIAJĄCY RADĘ DS. UDZIELANIA POSŁUG I ŚWIĘCEŃ DIAKONATU W DIECEZJI BYDGOSKIEJ

04. DEKRET MIANUJĄC SPOWIEDNIKÓW KANDYDATÓW DO DIAKONATU STAŁEGO ORAZ POSŁUG LEKTORATU, AKOLITATU I KATECHISTÓW DIECEZJI BYDGOSKIEJ

05. DEKRET POWOŁUJĄCY DO ISTNIENIA OŚRODEK KATECHUMENALNY DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print