25.06.2024

„Błogosławię wam, którzy dbacie o piękno liturgii w diecezji. Troska o szczyt życia chrześcijańskiego wymaga poświęcenia. Cieszę się, że stale pogłębiacie wiedzę i dzielicie się nią z innymi członkami służby liturgicznej” – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk, zwracając się do duszpasterzy i członków Zarządu Centrum Formacji Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej.

Podczas spotkania z biskupem bydgoskim 24 czerwca podsumowali oni kończący się rok formacyjny. – Wielką radością dla społeczności liturgicznej diecezji jest 22 akolitów, którzy po ukończeniu trzyletniego studium, zostali ustanowieni przez biskupa do pełnienia stałej posługi. Katedralną Szkołę Ceremoniarza ukończyło 32 posługujących, którzy rozpoczęli posługę w swoich wspólnotach parafialnych. Z kolei aż 99 osób uczestniczyło w kursach dla czytających słowo Boże podczas liturgii, które były prowadzone przez 9 księży i innych formatorów – powiedział Jakub Dekowski, który przedstawił sprawozdanie z formacji młodszych i dorosłych członków służby liturgicznej.

Formację dla psałterzystów ukończyło 11 kobiet, zaś 13 mężczyzn otrzymało upoważnienie do rozdzielania Komunii świętej jako nadzwyczajni szafarze. W minionym roku rozpoczęła się także formacja zakrystianów. W zjeździe w Zamku Bierzgłowskim (diecezja toruńska) uczestniczyło 11 osób, którzy przybyli również spoza diecezji bydgoskiej.

Podczas spotkania powołano zespół osób odpowiedzialnych za wypracowanie standardów ochrony małoletnich, osób bezradnych, w myśl tzw. „ustawy Kamilka” i wprowadzenie ich do działalności CFL. Ważnym momentem było zatwierdzenie przez biskupa statutu Centrum Formacji Liturgicznej, który odtąd będzie regulował pracę całej wspólnoty dla jeszcze sprawniejszego i efektywnego jego działania.

Statut zawiera cele formacyjne oraz zasady dotyczące zadań poszczególnych członków zarządu, którzy tworzą tzw. sekcje zadaniowe. Ksiądz Karol Rawicz-Kostro przedstawił również założenia formacyjne na nowy rok. – Konieczne wydaje się dotarcie do odleglejszych miejsc naszej diecezji. Od września pragniemy wyjść z ofertą formacyjną poza dekanaty bydgoskie i dla przykładu – Katedralną Szkołę Ceremoniarza – poprowadzić w sanktuarium maryjnym w Górce Klasztornej – dodał dyrektor CFL.

Również pod koniec wakacji na stronie www.liturgicznabydgoszcz.pl zamieszczona zostanie nowa ofertę formacyjna. Poza tym trwa nabór na studium do posług stałych: lektoratu, akolitatu i katechistów. – Dziękujemy wszystkim, którzy przez ostatni rok uczestniczyli w prowadzonych przez centrum kursach i pragnęli pogłębiać swoją wiedzę liturgiczną, formując się także w wymiarze duchowym. Dzięki osobom, które po ukończeniu własnej formacji, włączają się w prowadzenie spotkań dla nowych członków służby liturgicznej, kolejny rok przyniesie więcej nowych inicjatyw. W tym wszystkim wciąż przyświecają nam słowa papieża Benedykta XVI, że „najlepszą katechezą o Eucharystii jest sama Eucharystia godnie celebrowana” – zakończył Przewodniczący Zarządu Centrum Formacji Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej, Jakub Dekowski.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski
Tekst i zdjęcia nadesłane przez Jakuba Dekowskiego

print