28.06.2024

Caritas Diecezji Bydgoskiej rozpoczyna Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Program jest przeznaczony dla osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej np. dotkniętych ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością lub ciężką chorobą. 

Dostawy artykułów spożywczych do Caritas Diecezji Bydgoskiej rozpoczęły się od początku czerwca, a dystrybucja do osób potrzebujących rozpoczęła się od połowy miesiąca i potrwa do końca listopada. Pomoc może trafić aż do 7,5 tysiąca osób. 

Więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres: darczynca.bydgoszcz@caritas.pl

Program realizowany jest w okresie od dnia wyjścia Wytycznych Instytucji Zarządzającej do Podprogramu 2023, a więc do 8 września 2023 roku do końca listopada 2024 roku.

Dostawy artykułów spożywczych do Organizacji Partnerskich Regionalnych rozpoczęły się od początku czerwca 2024 roku, a dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących rozpoczęła się od połowy czerwca i potrwa do końca listopada 2024 roku.

W okresie od wyjścia Wytycznych IZ umożliwiono przekazywanie produktów z darowizn osobom zakwalifikowanym do Podprogramu 2023.

Ponadto w ramach Podprogramu od momentu wyjścia Wytycznych IZ prowadzone są działania na rzecz włączenia społecznego osób zakwalifikowanych do udziału w FEPŻ – Podprogram 2023.

Źródło finansowania: 90% środki europejskie – Europejski Fundusz Społeczny Plus i 10% budżet krajowy.

Program realizowany jest pod nadzorem Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Instytucji Wdrażającej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Cel programu: 

Przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.

Zadania i działania realizowane w programie:

Grupa docelowa:

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub osoby bezdomne zakwalifikowane do Podprogramu 2023. 

Pomoc wydawana jest na podstawie:

– skierowania stanowiącego załącznik nr 5 do Wytycznych IZ (wydaje OPS),

– listy osób zakwalifikowanych załącznik nr 2 wraz z załącznikami nr 7 (wydaje OPS),

– kwalifikacji osoby w kryzysie bezdomności na podstawie załącznika nr 6 do Wytycznych IZ (kwalifikuje OPR/ OPL),

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymają artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze m.in.

 1. Fasolkę po bretońsku 3 szt./os.
 2. Olej rzepakowy 4 szt./os.
 3. Cukier biały 4 szt./os.
 4. Szprot w oleju 4 szt./os.
 5. Pasztet wieprzowy 3 szt./os.
 6. Szynka drobiowa 4 szt./os.
 7. Szynka wieprzowa mielona 4 szt./os.
 8. Ser podpuszczkowy dojrzewający 3 szt./os.
 9. Mleko 6 szt./os.
 10. Kawa zbożowa rozpuszczalna 2 szt./os.
 11. Herbatniki maślane 3 szt./os.
 12. Płatki owsiane 2 szt./os.
 13. Kasza jęczmienna 3 szt./os.
 14. Mąka pszenna 4 szt./os.
 15. Makaron jajeczny świderki 5 szt./os.
 16. Dżem truskawkowy 4 szt./os.
 17. Groszek z marchewką 4 szt./os.

Zestaw produktów w Podprogramie 2023 obejmuje artykuły w ilości ok. 33,06 kg.

Przewidziane efekty i rezultaty:

Zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących. Realizacja tych działań będzie prowadziła do nabycia przez uczestników/czki działań samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstw domowych, zdrowego odżywiania się, sposobu niemarnowania żywności.

Link do strony Caritas Diecezji Bydgoskiej:

https://bydgoszcz.caritas.pl 

Link do strony Caritas-FEPŻ, gdzie można znaleźć szczegóły dotyczące realizacji Podprogramu 2023 w tym jego wartość:

https://caritas.pl/fepz/

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski
źródło: Caritas Diecezji Bydgoskiej i Caritas Polska

print