08.07.2024

„Kapłan chodził tędy na skróty do hospicjum i cieszę się, że to miejsce pięknieje” – powiedział jeden z darczyńców. W Bydgoszczy zakończył się odbiór 42 metrów ulicy ks. Prałata Romualda Biniaka.

Twórca Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz budowniczy kościoła Świętych Polskich Braci Męczenników zmarł 27 listopada 2010 roku. Od 2011 roku jedna z ulic grodu nad Brdą nosi jego imię. – Właśnie oddajemy 42 metry przebudowanej arterii, która była dotychczas pokryta rozpadającym się asfaltem – mówi kierownik budowy Witold Piechaczyk.

Wcześniej nie było można tego uczynić ze względu na nieuregulowane prawa własności. – Część gruntów odkupiło miasto i tak przed terminem uruchamiamy ten odcinek. Z pewnością będzie się nim dobrze jeździć – dodał Witold Piechaczyk.

W przyszłym roku powstaną również miejsca parkingowe i ostatnia część drogi. Przebudowa obejmie 70 metrów. Głównym inwestorem jest placówka opieki paliatywnej. – Kiedy nadano imię tej ulicy, pomyślałem wówczas, że nie może ona tak wyglądać. Do tak wyjątkowego miejsca, w którym realizowana jest Ewangelia w uczynkach miłosierdzia względem ciała, musi być porządny dojazd – dodaje jeden z darczyńców.

Wspomniane 42 metry wyłożono wytrzymałą kostką betonową TT. Wykonano również nowy wjazd pożarowy do Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy. – Nasze hospicjum, które powołał do życia 17 maja 1990 roku kard. Józef Glemp pomogło tysiącom cierpiących, wspierając przy tym ich rodziny. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za tę inwestycję – powiedział dyrektor ks. prałat Józef Kubalewski,

Podczas odbioru byli obecni również: ordynariusz diecezji bydgoskiej – bp Krzysztof Włodarczyk, prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „Hydro-Eko” Sp. z o.o. – Wiesław Płoszaj oraz naczelnik Wydziału Utrzymania i Ewidencji Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – inspektor Jacek Piotrowski.

Fragment ul. Solnej (od ul. Szpitalnej do ul. Wybieg) uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z 16 października 2011 roku otrzymał imię ks. Prałata Romualda Biniaka, a już 27 listopada oddano jej pierwszy odnowiony odcinek. Cała ulica, znajdująca się przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, ma długość 150 metrów.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski

print