Diecezja Bydgoska realizuje przedsięwzięcie pn. „Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym w budynkach z obszaru Diecezji Bydgoskiej – ETAP V”, które dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Wartość przedsięwzięcia: 2 322 260,00 zł

Dotacja NFOŚiGW: 2 187 835,00 zł

Przedsięwzięcie opiera się na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji niżej wymienionych czterech obiektów znajdujących się na terenie Diecezji Bydgoskiej:

 1. Plebania Parafii pw. św. Wawrzyńca w Nakle n. Notecią
 2. Plebania przy parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Samoklęskach Dużych
 3. Kościół pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Samoklęskach Dużych
 4. Wikariat parafii pw. św. Wawrzyńca w Nakle n. Notecią

Planowany szereg prac termomodernizacyjnych obejmuje przede wszystkim: ocieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji co. i c.w.u., wymianę źródeł ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią, który monitoruje i zarządza systemami energetycznymi oraz grzewczymi w budynkach.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie emisji CO2, a także zachowanie równowagi środowiskowej.  

Diecezja Bydgoska realizuje przedsięwzięcie pn. „Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym w budynkach z obszaru Diecezji Bydgoskiej – ETAP I”, które dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Wartość przedsięwzięcia: 16 462 023,00 zł

Dotacja NFOŚiGW: 12 804 516,00 zł

Przedsięwzięcie opiera się na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji niżej wymienionych dziesięciu obiektów znajdujących się na terenie Diecezji Bydgoskiej:

 1. Rezydencja Biskupa i siedziba Kurii
 2. Kościół pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy
 3. Dom katechetyczny Parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy
 4. Dom Miłosierdzia Caritas Diecezji Bydgoskiej
 5. Salki katechetyczne Parafii pw. św. Barbary w Radawnicy
 6. Kościół pw. św. Rocha w Złotowie
 7. Plebania przy parafii pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy
 8. Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej
 9. Kościół pw. św. Marcina Biskupa w Wyrzysku
 10. Instytut Kultury Chrześcijańskiej Diecezji Bydgoskiej

Planowany szereg prac termomodernizacyjnych obejmuje przede wszystkim: ocieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji co. i c.w.u., wymianę źródeł ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią, który monitoruje i zarządza systemami energetycznymi oraz grzewczymi w budynkach.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie emisji CO2, a także zachowanie równowagi środowiskowej.