Bydgoszcz, 31.05.2023 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że Zamawiający dokonał modyfikacji treści zapytania ofertowego na wykonanie systemu zarządzania energią dla 10 obiektów Diecezji Bydgoskiej.

Dokument dotyczący modyfikacji dostępny do pobrania poniżej:

Bydgoszcz, 22.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 
DLA 10 OBIEKTÓW DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym w budynkach z obszaru Diecezji Bydgoskiej – ETAP I” Diecezja Bydgoska ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie systemu zarządzania energią dla 10 obiektów Diecezji Bydgoskiej i zaprasza do składania ofert.

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej:

 

Bydgoszcz, 29.03.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ORAZ WYKONANIE PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH W KOŚCIELE PW. ŚW. MARCINA BISKUPA W WYRZYSKU

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym w budynkach z obszaru Diecezji Bydgoskiej – ETAP I” Diecezja Bydgoska ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Wyrzysku i zaprasza do składania ofert.

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFETOWEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ORAZ WYKONANIE PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH W KOŚCIELE PW. ŚW. MARCINA BISKUPA W WYRZYSKU

Szanowni Państwo,

dnia 17.04.2023 r. dokonany został wybór Wykonawcy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Wyrzysku. Na podstawie złożonej oferty informujemy, że wykonawcą ww. usług została firma SEBASTIAN SERBA ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY „BESA” (ul. Mickiewicza 3a, 62-085 Skoki).

Oferta, która wpłynęła w toku postępowania spełniała wszystkie warunki wskazane
w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) w ramach kryterium oceny ofert.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFETOWEGO DOTYCZĄCEGO WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH W SALKACH KATECHETYCZNYCH PARAFII PW. ŚW. BARBARY W RADAWNICY

Szanowni Państwo,

dnia 20.12.2022 r. dokonany został wybór Wykonawcy prac termomodernizacyjnych w salkach katechetycznych parafii pw. św. Barbary w Radawnicy. Na podstawie złożonej oferty informujemy, że wykonawcą ww. usług została firma SEBASTIAN SERBA ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY „BESA” (ul. Mickiewicza 3a, 62-085 Skoki).

Oferta, która wpłynęła w toku postępowania spełniała wszystkie warunki wskazane
w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) w ramach kryterium oceny ofert.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFETOWEGO DOTYCZĄCEGO WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH W KOŚCIELE PW. ŚW. ROCHA W ZŁOTOWIE

Szanowni Państwo,

dnia 22.12.2022 r. dokonany został wybór Wykonawcy prac termomodernizacyjnych w kościele pw. św. Rocha w Złotowie. Na podstawie złożonej oferty informujemy, że wykonawcą ww. usług została firma SEBASTIAN SERBA ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY „BESA” (ul. Mickiewicza 3a, 62-085 Skoki). 

Oferta, która wpłynęła w toku postępowania spełniała wszystkie warunki wskazane
w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) w ramach kryterium oceny ofert.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFETOWEGO DOTYCZĄCEGO RENOWACJI ISTNIEJĄCYCH SZYB ZABYTKOWYCH OKIEN (WITRAŻY) W KOŚCIELE PW. ŚW. ROCHA W ZŁOTOWIE

 Szanowni Państwo,

dnia 01.12.2022 r. dokonany został wybór Wykonawcy usług renowacji istniejących szyb zabytkowych okien (witraży) w kościele pw. św. Rocha w Złotowie. Na podstawie złożonej oferty informujemy, że wykonawcą ww. usług została firma Wituszyński Marek – Pracownia Witrażownictwa (ul. Jeziorna 7, 87-152 Łubianka).

Oferta, która wpłynęła w toku postępowania spełniała wszystkie warunki wskazane
w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) w ramach kryterium oceny ofert.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFETOWEGO DOTYCZĄCEGO RENOWACJI ISTNIEJĄCYCH SZYB ZABYTKOWYCH OKIEN (WITRAŻY) W KOŚCIELE PW. ŚW. MARCINA BISKUPA W WYRZYSKU

Szanowni Państwo,

dnia 02.12.2022 r. dokonany został wybór Wykonawcy usług renowacji istniejących szyb zabytkowych okien (witraży) w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Wyrzysku. Na podstawie złożonej oferty informujemy, że wykonawcą ww. usług została firma Wituszyński Marek – Pracownia Witrażownictwa (ul. Jeziorna 7, 87-152 Łubianka).

Oferta, która wpłynęła w toku postępowania spełniała wszystkie warunki wskazane
w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) w ramach kryterium oceny ofert.