Bydgoszcz, 03.03.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE
DLA PIĘCIU OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym w budynkach z obszaru Diecezji Bydgoskiej – ETAP I” Diecezja Bydgoska ogłasza zapytanie ofertowe na roboty budowlane dla pięciu obiektów zlokalizowanych na terenie Diecezji Bydgoskiej i zaprasza do składania ofert.

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFETOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE DLA PIĘCIU OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Szanowni Państwo,

dnia 23.03.2022 r. dokonany został wybór Wykonawcy robót budowlanych dla pięciu obiektów zlokalizowanych na terenie Diecezji Bydgoskiej. Na podstawie złożonej oferty z dnia 17.03.2022 r. informujemy, że wykonawcą ww. robót została firma: ZAKŁAD BUDWLANY ZDZISŁAW BŁOCIŃSKI (ul. Bolesława Chrobrego 14, 89-410 Więcbork).

Oferta, która wpłynęła w toku postępowania spełniała wszystkie warunki wskazane
w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) w ramach kryterium oceny ofert.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI SANITARNYCH DLA PIĘCIU OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym w budynkach z obszaru Diecezji Bydgoskiej – ETAP I” Diecezja Bydgoska ogłasza zapytanie ofertowe na roboty w zakresie modernizacji instalacji sanitarnych dla pięciu obiektów zlokalizowanych na terenie Diecezji Bydgoskiej i zaprasza do składania ofert.

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFETOWEGO NA ROBOTY W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI SANITARNYCH DLA PIĘCIU OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Szanowni Państwo,

dnia 07.03.2022 r. dokonany został wybór Wykonawcy robót w zakresie modernizacji instalacji sanitarnych dla pięciu obiektów zlokalizowanych na terenie Diecezji Bydgoskiej. Na podstawie złożonej oferty z dnia 22.02.2022 r. informujemy, że wykonawcą ww. robót została firma: PANTECH s.c. REMIGIUSZ JENDRZEJCZAK, BŁAŻEJ PANNERT (ul. Twarda 5 Lisi Ogon, 86-065 Łochowo).

Oferta, która wpłynęła w toku postępowania spełniała wszystkie warunki wskazane
w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) w ramach kryterium oceny ofert.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W BYDGOSZCZY

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym w budynkach z obszaru Diecezji Bydgoskiej – ETAP I” Diecezja Bydgoska ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla kościoła pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy i zaprasza do składania ofert.

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej:

 

Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Modernizacja energetyczna może dotyczyć: zmian wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej; ocieplenia obiektu (w tym np. ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów oraz innych przegród); wymiany okien; wymiany drzwi zewnętrznych; przebudowy  systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, w tym na źródło OZE); wymiana lub montaż systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach;  zastosowanie odnawialnych źródeł energii; likwidacja zawilgocenia i jego skutków; wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu.

Szanowni Państwo,

dnia 07.03.2022 r. dokonany został wybór Wykonawcy dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych dla kościoła pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy. Na podstawie złożonej oferty z dnia 22.02.2022 r. informujemy, że wykonawcą ww. robót została firma: EL-DAR sp. z o.o. (Strzyżawa 39, 86-070 Dąbrowa Chełmińska).

Oferta, która wpłynęła w toku postępowania spełniała wszystkie warunki wskazane
w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) w ramach kryterium oceny ofert.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE RENOWACJI ISTNIEJĄCYCH SZYB ZABYTKOWYCH OKIEN (WITRAŻY) W KOŚCIELE PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W BYDGOSZCZY

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym w budynkach z obszaru Diecezji Bydgoskiej – ETAP I” Diecezja Bydgoska ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące renowacji istniejących szyb zabytkowych okien (witraży) w kościele pw. Świętej Trójcy W Bydgoszczy i zaprasza do składania ofert.

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej:

Bydgoszcz, 03.03.2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO RENOWACJI ISTNIEJĄCYCH SZYB ZABYTKOWYCH OKIEN (WITRAŻY) W KOŚCIELE PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W BYDGOSZCZY

Szanowni Państwo,

Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści zapytania ofertowego stanowiące odpowiedzi na pytania otrzymane od potencjalnych Wykonawców.

Dokument Pytania i odpowiedzi dostępny jest do pobrania poniżej:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFETOWEGO DOTYCZĄCEGO RENOWACJI ISTNIEJĄCYCH SZYB ZABYTKOWYCH OKIEN (WITRAŻY) W KOŚCIELE PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W BYDGOSZCZY

Szanowni Państwo,

dnia 29.03.2022 r. dokonany został wybór Wykonawcy. Na podstawie złożonej oferty z dnia 04.03.2022 r. informujemy, że wykonawcą ww. usług została firma: WITRAŻE Tomasz Grajpel (ul. Zofii Nałkowskiej 6, 87-100 Toruń).

Oferta, która wpłynęła w toku postępowania spełniała wszystkie warunki wskazane
w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) w ramach kryterium oceny ofert.