ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE RENOWACJI ISTNIEJĄCYCH SZYB ZABYTKOWYCH OKIEN (WITRAŻY) W KOŚCIELE PW. ŚW. ROCHA W ZŁOTOWIE

 26.09.2022 r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym w budynkach z obszaru Diecezji Bydgoskiej – ETAP I” Diecezja Bydgoska ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące renowacji istniejących szyb zabytkowych okien (witraży) w kościele pw. św. Rocha w Złotowie i zaprasza do składania ofert. 

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE RENOWACJI ISTNIEJĄCYCH SZYB ZABYTKOWYCH OKIEN (WITRAŻY) W KOŚCIELE PW. ŚW. MARCINA BISKUPA W WYRZYSKU

26.09.2022 r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym w budynkach z obszaru Diecezji Bydgoskiej – ETAP I” Diecezja Bydgoska ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące renowacji istniejących szyb zabytkowych okien (witraży) w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Wyrzysku i zaprasza do składania ofert. 

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej: