Blisko tysiąc chórzystów, solistów i zespołów muzycznych, towarzyszyć będzie VII Koncertom Maryjnym z Różą, które odbywać się będą od 3 do 31 maja w katedrze w Bydgoszczy.

Organizatorem wydarzeń jest Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy we współpracy z Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr Oddziałem w Bydgoszczy, Urzędem Miasta Bydgoszczy i Parafią Katedralną św. Marcina i Mikołaja, a także Radą Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Warszawie. – Koncertować będą renomowane zespoły wyższych uczelni, szkół muzycznych Bydgoszczy, regionu i kraju, chóry osiedlowe i parafialne mające w swoim dorobku repertuar maryjny – powiedział prezes TMMB Jerzy Derenda.

Artyści wystąpią przed obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości, zwanej również Matką Bożą z Różą, a także w świątyniach Pomorza i Kujaw podczas Mszy Świętej rozpoczynającej się codziennie o godz. 18 oraz po jej zakończeniu. Wydarzenia wpiszą się również w obchody setnej rocznicy objawień w Fatimie. Ramę stanowić będą koncerty – inauguracyjny i finałowy. 3 maja wystąpi „Arte Con Brio”, zaś 31 maja „Triumphal Brass Quintet”.

Na oprawę artystyczną złoży się także odgrywany z wieży dzwonnicy bydgoskiej katedry pierwszy Hejnał Bydgoski, jednocześnie Hejnał Maryjny. Odgrywany będzie również Hymn Koncertów Maryjnych z Różą do słów bydgoskiego poety Leszka Łęgowskiego z melodią Marcina Gumieli. Również w bydgoskim Domu Polskim (ul. Grodzka 1) wygłoszone zostaną odczyty poświęcone kultowi Matki Bożej Pięknej Miłości w pieśniach, a także znanym kompozytorom muzyki sakralnej.

Koncerty odwołują się do przedwojennych tradycji repertuarowych mniej znanych, choć wybitnych kompozytorów. Ich wielkim walorem jest budzenie wrażeń religijnych i artystycznych oraz doskonalenie umiejętności warsztatowych – szczególnie młodych wykonawców. Przybliżają one szczytne tradycje śpiewacze Bydgoszczy, regionu i kraju. Pozwalają na wyeksponowanie piękna architektonicznego bydgoskiej katedry, najstarszej zachowanej świątyni miasta i jej niezwykłych walorów akustycznych, a także innych świątyń.

PROGRAM KONCERTÓW

Fot. Archiwum TMMB

print