„Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze” – słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II – 2 czerwca 1980 roku – w Paryżu stały się inspiracją dla organizatorów Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy.

W imieniu organizatorów zapraszamy na szereg wydarzeń. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej potrwa od 5 do 13 listopada.

Program TEKST

PROGRAM TKCH

ZAPROSZENIE DEBATA 8 LISTOPADA

ZAPROSZENIE DEBATA 9 LISTOPADA

AREOPAG MŁODYCH 12 LISTOPADA

print