tel. (52) 366 98 01|rzecznik@diecezja.bydgoszcz.pl

Homilia bp. Jana Tyrawy z okazji 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości – Katedra Bydgoska – 11 listopada 2015

97. rocznicę uzyskania niepodległości przychodzi nam przeżywać w szczególnych okolicznościach. Wszyscy jesteśmy jeszcze pod wrażeniem ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w naszej Ojczyźnie. Niewątpliwie wpisują się one w sposób znaczący w historię odrodzonego przed 97 laty Państwa Polskiego i są znakiem jego żywotności oraz nieobojętności ze strony jego obywateli.   […]

11/11/15|

Homilia bp. Jana Tyrawy z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Katedra Bydgoska – 7 czerwca 2015

Papież św. Jan Paweł II – Patron rodziny   […]

07/06/15|

Homilia biskupa Jana Tyrawy – 3 maja – bydgoski Stary Rynek – 2015 r.

Uroczystość 224. rocznicy Konstytucji 3-Maja gromadzi nas na Rynku w Bydgoszczy, gromadzi jako Obywateli, którzy przeżywając świadomie tę rocznicę, chcą poprzez odniesienie się do niej budować swoją historyczną tożsamość, ale też odkrywać mądrość jej twórców.   […]

03/05/15|

List biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy na Wielki Post 2015

Siostry i Bracia!   Stając w tym roku u progu Wielkiego Postu, mamy w pamięci dramatyczne doświadczenia minionych dni – wojna na Ukrainie, zamachy terrorystyczne, prześladowanie chrześcijan i spalone świątynie.   […]

13/02/15|

Homilia bp. Jana Tyrawy – 23. rocznica powstania Radia Maryja (7 grudnia 2014 roku, Bazylika Mniejsza św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy)

Świętujemy kolejną rocznicę Radia Maryja w mieście, w którym przed 23 laty zawisł jego pierwszy nadajnik. Od tego czasu, przeżywając wspaniały rozkwit, ale i niejedne burze, Radio Maryja jak tylko może najlepiej wypełnia swoją misję.     […]

07/12/14|

Homilia biskupa Jana Tyrawy – 3 maja – bydgoski Stary Rynek – 2014 r.

223. rocznicę Konstytucji 3 maja przychodzi nam czcić w szczególnych okolicznościach i kontekstach. Do tych okoliczności i kontekstów należy niewątpliwie kanonizacja Papieża Jana Pawła II mająca miejsce niecały tydzień temu.   […]

03/05/14|

List biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy na Wielki Post 2014

Liturgiczny okres Wielkiego postu jest zawsze tzw. „czasem mocnym”, obfitującym w refleksję, modlitwę, post i uczynki pokutne, które każą nam ograniczyć wszystko to, co samo w sobie nie jest złe, ale co bardziej charakteryzuje czas zabawy, rozrywki, czy radosnych spotkań. Mając świadomość tego, chcemy jednak w tym roku wejść w czas Wielkiego Postu z poczuciem  duchowej radości, której źródłem są dwie uroczystości. Pierwszą z nich jest 10-lecie istnienia Diecezji bydgoskiej, a drugą  kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II.   […]

21/02/14|

Homilia bp. Jana Tyrawy – 22. rocznica powstania Radia Maryja (7 grudnia 2013 roku, kościół Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy)

22. rocznica pierwszego przekazu Radia Maryja, który miał miejsce właśnie tu, w Bydgoszczy, z wieży sąsiedzkiego kościoła św. Jadwigi Królowej, gromadzi nas tym razem w szczególnym miejscu.   […]

07/12/13|

Homilia bp. Jana Tyrawy z okazji 95. rocznicy Odzyskania Niepodległości – Katedra Bydgoska – 11 listopada 2013

W 95. rocznicę odzyskania niepodległości, kiedy spotykamy się w Bydgoskiej Katedrze, aby modlitwą zainaugurować dziękczynienie za tamtą możliwość i tych, którzy do tego się przyczynili, chciałbym zaproponować pewną refleksję. Niechby pomogła nam znaleźć drogi wyjścia w naszej klinczującej się sytuacji.   […]

11/11/13|

Homilia biskupa Jana Tyrawy – 3 maja – bydgoski Stary Rynek – 2013 r.

„W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski.   […]

03/05/13|