tel. (52) 366 98 01|kanclerz@diecezja.bydgoszcz.pl

Na Wielki Post 2010 r.

Drodzy Siostry i Bracia! Przed nami Wielki Post, czyli 40 dni, w czasie których – zgodnie ze wskazaniem, jakie w tegorocznym Orędziu na Wielki Post przekazał na Papież Benedykt XVI – mamy intensywniej spojrzeć na nasze życie w świetle Ewangelii. Dzięki takiej refleksji lepiej przygotujemy się do głębszego i radosnego przeżywania Świąt Paschalnych. […]

01/02/10|

Kazanie bp. J. Tyrawy z okazji 91. rocznicy Odzyskania Niepodległości

  Kolejna, 91 rocznica odzyskania Niepodległości może być przeżywana różnie. Można wspominać zdarzenia historyczne, można snuć historiozoficzne myśli w poszukiwaniu Bożej opaczności. Można śledzić osiągnięcia poszczególnych dekad, podkreślać zasługi polityków, ludzi nauki i techniki, całego społeczeństwa. Można porównywać dwudziestolecie międzywojnia i ostatnie dwudziestolecie naszej odzyskanej wolności. To wszystko jest potrzebne chociażby, dlatego, aby nie zapomnieć. Naszym przodkom, walczącym o niepodległość, której odzyskanie kosztowało ich przelaniem krwi i potu, należy się ta pamięć i cześć.   […]

11/11/09|

Kazanie bp Jana Tyrawy w X rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II w Bydgoszczy

21 kwietnia 1991 roku, witając Papieża w Pradze, ówczesny prezydent Czechosłowacji Václav Havel powiedział ze zdumieniem: „Nie wiem, czy wiem, co to jest cud, ale cudem jest to (…)”, że wydawać się mogło, niemożliwym, że w kraju komunistycznym o silnych antyklerykalnych i antykatolickich tendencjach Prezydent Czechosłowacji będzie witał Papieża. […]

07/06/09|

Kazanie z 3 Maja 2009 r.

Widocznie tak już musiało być, że chrześcijanie od początku byli przesłuchiwani. Ten sam św. Piotr, który w dzisiejszej liturgii Słowa odpowiada przesłuchiwany przed Sanhedrynem, wezwie później wszystkich chrześcijan, aby byli „zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3, 15). […]

21/05/09|

Na Wielki Post 2009 r.

Drodzy Diecezjanie!Stajemy ponownie wobec ważnego okresu liturgicznego, jakim jest rozpoczynający się w najbliższą środę Wielki Post. Będziemy w tym czasie skupiać naszą myśl i podejmować praktyki pokutne: modlitwę, jałmużnę i post. Są one uzewnętrznieniem tego, co zawsze towarzyszy człowiekowi w jego życiu, a mianowicie troską o siebie samego. Wyrazem tej troski są również pytania, jakie człowiek sobie stawia – czy żyję dobrze, czy nie przegrywam swego życia, czy nie należałoby się poprawić, czy nie powinienem sobie stawiać wyższych celów? […]

09/03/09|

Homilia bp. J. Tyrawy z okazji 90. rocznicy Odzyskania Niepodległości

Zapewne mało jest państw na świecie, które w swojej historii przeżywały utratę i odzyskanie niepodległości. Utrata niepodległości, która niekoniecznie musiała prowadzić do wyginięcia narodu, nie była łatwa do jej ponownego odzyskania. Polakom to się udało. Może zatem warto postawić pytanie, jak i dzięki czemu się to stało?   […]

17/02/09|

Na Wielki Post 2004 r.

Drodzy Diecezjanie Kontynuując dzieło reformy Struktury Administracyjnej Kościoła w Polsce wyrażonej w bulli Totus Tuus Poloniae populus, 25 marca 2004 roku Papież, Jan Paweł II utworzył Diecezję Bydgoską. Pośród kart historii nowej Diecezji już zapisanych widnieje data 28 marca 2004 roki, dzień uroczystego Ingres pierwszego biskupa diecezjalnego do Katedry Bydgoskiej i tym samym spełnione zostały wszystkie akty, aby Diecezja mogła normalnie funkcjonować. Przez to także My, wierni Diecezji Bydgoskiej, staliśmy się nie tylko świadkami historii, lecz jej uczestnikami. Od tamtego dnia wspólnie tworzymy historię naszej Diecezji. […]

17/02/09|

Na Wielki Post 2005 r.

Drodzy Diecezjanie!   Przed nami Wielki Post. W tym roku kalendarz liturgiczny tak się układa, że w krótkim czasie następują po sobie ważne jego okresy. Jeszcze niedawno przeżywaliśmy Adwent i Boże Narodzenie, kończy się, trwająca zaledwie miesiąc, pierwsza część okresu zwykłego i już nadchodzi nowy czas Kościoła – Wielki Post. Szybko następujące po sobie okresy liturgiczne pozwalają nam łatwiej uchwycić pedagogię Kościoła, która wyraża się w owej zmienności. W istocie w tej praktyce Kościoła chodzi o nas samych, chodzi o pomoc w szukaniu odpowiedzi na pytanie – Kim jesteśmy ? […]

17/02/09|

Na Wielki Post 2006 r.

Drodzy Diecezjanie   W najbliższą środę wraz z całym Kościołem rozpoczniemy Wieli Post. W liturgii słowa Środy Popielcowej Kościół raz jeszcze przypomni nam wezwanie samego Boga: nawróćcie się do Mnie całym swym sercem (l J 2,12). Kierując to wezwanie Kościół spełniając swój urząd kapłański powie za św. Pawłem: W imieniu Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem ! (2 Kor 5,20). Jak przyjmiemy to wezwanie? […]

17/02/09|

Na Wielki Post 2007 r.

Umiłowani Siostry i Bracia!   O ile inne okresy roku liturgicznego przeżywamy jako coś naturalnego, wpisanego zwyczajnie w czas naszego życia, o tyle Wielki Post rodzi w nas mocniejsze doznania, a każdorazowe jego rozpoczynanie budzi pragnienie głębszego przeżycia. Już niebawem, bo w najbliższą środę, rozpoczniemy czas Wielkiego Postu, który wzywając do pokuty, umartwienia i nawrócenia, jednocześnie stawia nas wobec konieczności postawienia pytań o sens naszej egzystencji, zarówno w wymiarze jej ostatecznego celu, jak i codzienności. Zauważmy, że rozpoczęciu okresu Wielkiego Postu towarzyszy zawsze wymowny znak posypania głów popiołem, co jeszcze wyraźniej ukierunkować ma nas na prawdę o znikomości naszego przemijającego życia i potrzebie szukania jego głębszego sensu. […]

17/02/09|