tel. (52) 366 98 01|kanclerz@diecezja.bydgoszcz.pl

Kazanie z 3 maja 2007 r.

Kiedy naszą refleksję rozpoczniemy od ogólnych uwag, poczynionych na kanwie książki Papieża Benedykta XVI, Jezus z Nazaretu, to tylko pozornie odbiegniemy od głównego tematu: Konstytucji 3-Maja i związanej z nią naszą odpowiedzialnością za Państwo i Ojczyznę. […]

17/02/09|

Homilia z ingresu do Katedry Bydgoskiej

Dzisiejsza uroczystość jest konsekwencją zdarzeń, które swój ostatni etap miały 25 marca br. Wszyscy uczestniczymy w historycznym momencie tworzenia nowej diecezji, Diecezji bydgoskiej. Pierwszy jej biskup obejmuje w niej posługę pasterzowania. Z czym przychodzi ten biskup do swojej diecezji? […]

17/02/09|

Na Wielki Post 2008 r.

Drodzy Diecezjanie !  Jeszcze brzmią echem śpiewane przez nas kolędy, a już od najbliższej środy zwanej Popielcem przyjdzie nam śpiewać w jakże innym już nastroju pieśni wielkopostne. A potem będziemy uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali, rozważając Mękę Pańską, by wreszcie poprzez rekolekcje przygotować się należycie do Świąt Wielkanocnych. […]

17/02/09|

List Księdza Biskupa Jana Tyrawy w III rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II

Drodzy Diecezjanie! „Chrystus Zmartwychwstał – prawdziwie Zmartwychwstał”. W tych dniach pozdrawiamy się tymi słowami i niesiemy całemu światu radość Zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiaj w II Niedzielę Wielkanocy obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego, które od trzech lat dla Kościoła, a szczególnie dla Polaków nosi wyjątkowe znamię. Dnia 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37, w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, Pan życia i śmierci powołał do siebie Papieża Jana Pawła II, dziś Sługę Bożego, który ponad 26 lat pełnił posługę Pasterza Kościoła Chrystusowego. W III rocznicę jego błogosławionej śmierci z potrzeby serca kieruję słowo do wszystkich wiernych Kościoła bydgoskiego. Pragnę zachęcić do modlitewnej refleksji nad kilkoma sprawami związanymi z osobą Sługi Bożego Jana Pawła II w kontekście naszej diecezji. […]

17/02/09|