250 osób spotkało się na rynku Nakła nad Notecią, by odmówić Koronkę do  Bożego Miłosierdzia, prosząc o pokój na świecie.

W ten sposób parafia św. Wawrzyńca od kilku lat realizuje prośbę papieża Franciszka, uwrażliwiając wiernych na potrzebę modlitwy za cały świat. – W trwającym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia rozmyślamy nad najpiękniejszym przymiotem Boga i człowieka. Być miłosiernym to dać drugą szansę, przebaczyć, pomóc temu, kto jest w trudnej sytuacji – mówił proboszcz parafii i kanclerz kurii ks. prałat Grzegorz Nowak.

print