Odcinek z Bydgoszczy do Górska mieli do pokonania 9 października uczestnicy XXIV Biegu Sztafetowego i Maratonu Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Kilkuset osobom z całej Polski towarzyszył wspólny cel, jakim było oddanie czci kapłanowi i męczennikowi. Wydarzenie zainaugurowała Eucharystia w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników na Wyżynach, z którego 19 października 1984 roku błogosławiony wyruszył w swoją ostatnią drogę. Uczestnicy pobiegli w kierunku mostu na Wiśle – w stronę Torunia. Przy krzyżu w Górsku modlitwę poprowadził moderator Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej ks. Maciej Tyckun.

Pierwsza edycja biegu sztafetowego odbyła się w 1992 roku z inicjatywy Eugeniusza Połtyna, prezesa Bydgoskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Orzeł”. W 1999 roku do organizacji biegu dołączył się Region Bydgoski NSZZ „Solidarność”, a w 2000 roku został on wpisany do kalendarza imprez Krajowego Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”. Dzięki temu wśród uczestników znaleźli się nie tylko członkowie i sympatycy związku, ale także młodzież ze szkół średnich, organizacje kościelne, kluby biegaczy. W 2014 roku do organizatorów biegu dołączył Ruch Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej. Obecnie trasa kończy się na terenie Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – w miejscu poświęconym życiu i posłudze kapłańskiej męczennika. Ostatni odcinek od krzyża do mety, o długości około dwóch kilometrów, uczestnicy pokonali wspólnie. Razem pobiegli maratończycy, zawodnicy sztafet oraz kibice.

Z inicjatywy członków Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, każdy uczestnik otrzymał w pakiecie różaniec, aby mógł włączyć się w modlitwę prowadzoną w czasie biegu. –  Postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest mi wyjątkowo bliska. Jego śmierć przypadła na moment mojego wewnętrznego duchowego dojrzewania. Już wtedy ogromne wrażenie wywarła na mnie postawa kapłana: jego niezgoda na życie w kłamstwie, wewnętrzna wolność oraz wierność ideałom – powiedział uczestnik maratonu Tomasz Strużanowski.

Tym razem organizatorzy – Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” i Ruch Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej – poszerzyli ofertę o maraton. – Najbardziej cieszy mnie to, że zgłaszają się nowe drużyny, wolontariusze i tak liczna grupy młodzieży – zakończył Marek Piątkowski, organizator z ramienia Ruchu Światło-Życie.

Fot.

print