„Ważne jest, by przekraczać te wszystkie granice, które nas dzielą” – powiedział biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Pasterz diecezji przewodniczył w bydgoskim kościele NMP z Góry Karmel 25 stycznia nabożeństwu z okazji trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Program obchodów tygodnia w Bydgoszczy stanowiły spotkania w pięciu Kościołach. Wierni ze swoimi duszpasterzami rozważali Słowo Boże, słuchali homilii oraz pochylali się nad hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” (por. 2 Kor 5, 14-20).

Według ks. Janusza Olszańskiego, rozważane słowa przypominały o Chrystusowej i chrześcijańskiej miłości, która jest motorem zachęcającym do tego, by Kościół mógł się odnajdywać, wspólnie uwielbiać Boga i Jemu służyć. – Prawda, która płynie z Ewangelii, jest dla chrześcijan bardzo wyraźna. Przypomina, że Chrystus umarł za wszystkich. Jesteśmy wezwani do tego, abyśmy zapatrzeni w Jezusa mogli służyć najpierw Jemu, czyniąc Jego wolę, a następnie bliźnim – powiedział.

Przewodniczący Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej oraz proboszcz parafii ewangelicko-metodystycznej pw. Opatrzności Bożej wskazał na opinie niektórych ludzi utrzymujących, że ekumenizm „osiągnął” już taki moment, w którym – w pewnym sensie – się zatrzymał. – Nie jest to jednak prawdą. Oczywiście, modlitwa i skoncentrowanie się wokół słowa Bożego są bardzo ważne, ale nie mniej istotne są dzieła i wydarzenia, które na niwie ekumenicznej są praktykowane. Droga, na której jesteśmy, nie jest prosta, ale ufamy, że Chrystus nam błogosławi – powiedział.

Z kolei referent do spraw ekumenizmu w diecezji bydgoskiej ks. Krzysztof Panasiuk wskazał, że jako wyznawcy Chrystusa, których łączy jeden chrzest, jesteśmy zapatrzeni w wydarzenie krzyża, łączące się tak ściśle z tajemnicą Wcielenia. – Wiara zawsze kieruje nas w stronę krzyża, w stronę Bożej miłości. Jednocześnie ta miłość nie jest tylko odczytywana w stosunku do mnie samego. Stanowi wezwanie, abym ja – jako uczeń Chrystusa – rozlewał ją wszędzie tam, gdzie jestem – podkreślił proboszcz parafii rzymskokatolickiej NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy.

Wspólnota, jak co roku, była także organizatorem jednego z nabożeństw, któremu przewodniczył biskup ordynariusz Jan Tyrawa. – Jeżeli jesteśmy rzeczywiście wyznawcami jednego Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie, to nie możemy zapominać o pewnym zobowiązaniu, wręcz wyzwaniu, by tę jedność zamanifestować. Ważne jest, by przekraczać te wszystkie granice, które nas dzielą, by niszczyć podziały, które przeciwstawiają nas sobie nawzajem, rodzą wzajemne pretensje. Warto poszukiwać tych prawdziwych źródeł podziału i odrzucić to, co do niego doprowadziło. A już sam fakt, że potrafimy wspólnie się spotkać w ramach liturgii, w jakimś stopniu zbliża nas do siebie – zakończył pasterz diecezji.

Fot. Nabożeństwa w bydgoskich Kościołach ewangelicko-augsburskim i rzymskokatolickim

print