Pracownicy, uczniowie oraz zaproszeni goście dziękowali 31 marca za siedemdziesiąt lat istnienia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy.

Uroczystości rozpoczęły się przed siedzibą ośrodka, gdzie delegacje złożyły wieńce pod tablicą upamiętniającą gen. Stanisława Maczka, który od dwudziestu lat patronuje placówce. – Miałem to szczęście, że mogłem uczestniczyć w obchodach 50. rocznicy wyzwolenia holenderskiej Bredy przez 1 Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka. Przyjęliście sobie go za patrona, aby nieustannie mieć w pamięci to, co nazywamy bohaterstwem. Po to, aby w swoich pragnieniach, marzeniach i dążeniach dorastać do wzoru, jakiemu ci bohaterowie dali świadectwo w czasie wojny – powiedział biskup ordynariusz Jan Tyrawa, który przewodniczył w bazylice Królowej Męczenników Mszy św. dziękczynnej.

Tradycje nauczania głuchych na Pomorzu sięgają XIX wieku. Historia ośrodka rozpoczęła się 1 marca 1947 roku, kiedy to w Ostromecku, leżącym niedaleko Bydgoszczy, otwarto Zakład Głuchych. Od początku swej działalności zakład ten okazał się placówką niezbędną w nauczaniu dzieci i młodzieży z wadą słuchu w województwie bydgoskim. Już w roku 1949/50 w ramach zakładu działały cztery jednostki organizacyjne: internat, szkoła podstawowa, szkoła zawodowa oraz gospodarstwo przyzakładowe. Pogarszający się stan obiektów pałacowych spowodował, że podjęto decyzję o budowie nowych gmachów dla tej placówki w Bydgoszczy.

Rok szkolny 1993/94 rozpoczęto w nowym obiekcie przy ulicy Akademickiej. – Już siedemdziesiąt lat dzieci i młodzież z Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego i województw ościennych kształcą się w naszym ośrodku. To kilka pokoleń uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców – powiedział dyrektor ośrodka Ryszard Bielecki.

W ośrodku od piętnastu lat jako katecheta pracuje ks. Dariusz Wesołek. Jak podkreślił kapłan, był to czas przepełniony nie tylko spotkaniami w ramach lekcji religii. – To przede wszystkim towarzyszenie naszym wychowankom w ich codzienności. Od początku czułem z ich strony pełne życzliwości przyjęcie i otwartość, jednocześnie ucząc się i pogłębiając swoją wiedzę dotyczącą znajomości języka migowego – powiedział diecezjalny duszpasterz głuchoniemych.

Obecnie w ośrodku działają: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, technikum, liceum, szkoła specjalna, szkoła policealna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz internat. W murach ośrodka kształci się 140 uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego i województw ościennych.

Fot. Artur Zasada

print