„Nie chodzi tylko i wyłącznie o cytowanie Ewangelii, oficjalnych dokumentów Kościoła” – mówił do kapłanów zgromadzonych w bydgoskiej katedrze biskup ordynariusz Jan Tyrawa, który przewodniczył 13 kwietnia Mszy Krzyżma Świętego.

W uroczystościach uczestniczył abp Jan Romeo Pawłowski, delegat Ojca Świętego do spraw przedstawicielstw papieskich.

Pasterz diecezji nawiązał także do Wielkiego Czwartku, który jest pamiątką ustanowienia sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. W czasie homilii biskup ordynariusz Jan Tyrawa odwołał się do listu, jaki Episkopat Polski skierował z okazji tego szczególnego dnia do wszystkich kapłanów. Jego myślą przewodnią stały się słowa „Idźcie i głoście”. – Co to znaczy głosić? Nie chodzi tylko i wyłącznie o cytowanie Ewangelii, oficjalnych dokumentów Kościoła. Głoszenie polega na tym, by pokazać pewną korespondencję między prawdą Ewangelii, prawdą przesłania Kościoła, a tą biedą, tym złem, tymi problemami, które dziś gnębią naszych wiernych i nas samych. Chodzi o ukazanie tej prawdy, która powinna stać się receptą, lekarstwem na wszystkie choroby ducha – mówił.

Jak podkreślił dalej pasterz – to w tym wypełnia się oraz realizuje misja Kościoła i jego kapłanów. – Dopiero wówczas jesteśmy zdolni zrozumieć przypowieść o siewcy. To, że niektóre z ziaren w ogóle nie mają szans jakiegokolwiek wzrostu, że inne nie mają warunków owocowania, a jeszcze inne przynoszą różnoraki plon. I to czasami może zniechęcać, podcinać skrzydła. Zwłaszcza tym, którzy uwierzyli, że głoszone Słowo jest ich słowem – dodał.

Ordynariusz poprosił także księży, aby odnawiali swoją pierwszą miłość, radość i nadzieję oraz ten pierwszy zapał, który towarzyszył im u początku kapłańskiej drogi.

W czasie uroczystej liturgii biskup dokonał konsekracji krzyżma świętego, a także poświęcenia olejów chorych i katechumenów. Na zakończenie biskup ordynariusz wręczył nominacje nowym kanonikom. W skład Kapituły Katedralnej Diecezji Bydgoskiej zostali powołani kanonicy gremialni: ks. Mirosław Goślinowski, ks. Tadeusz Putz oraz kanonicy honorowi: ks. Wojciech Cierniak, ks. Jarosław Kubiak oraz ks. Grzegorz Roman.

print