Z udziałem studentów, absolwentów, zaproszonych gości, w Bydgoszczy 27 maja dziękowano za 30 lat istnienia Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”.

Pierwszym duszpasterzem ośrodka był ks. Krzysztof Lewandowski (1987-88), zaś kolejnym ks. Tomasz Cyl (1988-92). Od 1992 roku posługę tę pełni ks. Krzysztof Buchholz, do którego w 2015 roku dołączył ks. Piotr Wachowski.

Nazwa „Martyria” pochodzi od greckiego słowa martyr – świadek, męczennik. – Zawdzięczamy ją pomysłowi ks. Antoniego Dunajskiego. Wybraliśmy właśnie taką, ponieważ parafia, w której powstało duszpasterstwo, jest pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Męczenników. Sam kościół zbudowany jest u wejścia do Doliny Śmierci, miejsca męczeńskiej śmierci bydgoskiej inteligencji, zamordowanej przez hitlerowców w 1939 roku – tłumaczy ks. Krzysztof Buchholz.

Znakiem „Martyrii” jest ryba – symbol, po którym rozpoznawali się chrześcijanie. Z kolei ryba to ICHTIS – skrót od greckich słów Jezus Chrystus Boży Syn Zbawiciel. Logo duszpasterstwa to pomysł Grażyny Bieńkowskiej, która jest plastykiem. To znak rozpoznawczy – naklejki z logo „Martyrii” można spotkać nie tylko w Polsce – od Bałtyku po Tatry ale i poza granicami kraju.

Patronami Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” są św. ojciec Pio i św. Jan Paweł II. – Troska o studentów, w ich kluczowym etapie życia, absolwentów, którzy jako małżeństwa, rodziny, osoby stanu wolnego podejmują coraz poważniejsze wyzwania, ale i młodzież, która dopiero zbliża się do czasu studiów, czy pracująca, to obszary naszej obecności – podkreślił ks. Krzysztof Buchholz.

Szczególnym owocem trzydziestu lat istnienia „Martyrii” jest funkcjonujący od 22 lat „Wiatrak”, którego założyciele i do dzisiaj znacząca część osób odpowiedzialnych, to „Martyriowicze”. Z kolei najnowszą cząstką duszpasterstwa akademickiego, związaną ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, jest wolontariat młodzieżowy „4don4Lord”.

Fot. Wiesław Kajdasz

print