Biskup ordynariusz Jan Tyrawa przewodniczył 2 lipca Mszy św. dziękczynnej za 50 lat istnienia parafii św. Andrzeja Boboli w Kaczorach.

W świątyni bł. Franciszki Siedliskiej zebrali się mieszkańcy, zaproszeni goście, a przy ołtarzu stanęli księża proboszczowie i wikariusze, którzy posługiwali w parafii. – Dziękujemy Panu Bogu za istnienie naszej wspólnoty, za wszelkie łaski otrzymane przez tych pięć dziesięcioleci. Matce Bożej dziękujemy za opiekę nad naszą ojczyzną i rodzinami – powiedział proboszcz ks. Andrzej Czerwiński.

Parafia św. Andrzeja Boboli w Kaczorach, jako samodzielna wspólnota, została utworzona 1 lipca 1967 roku dekretem  prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.  Wcześniej ośrodek duszpasterski w Kaczorach był obsługiwany jako kościół filialny przez kapłanów z parafii Śmiłowo. Rektorem kościoła w tym czasie został ks. Władysław Dopierała, a pierwszym proboszczem parafii ks. Edward Wosik. – Modląc się, dziękujmy Bogu za wszystko, co nam daje, i prośmy, aby nie szczędził łask, a Matka Boża otaczała opieką całą naszą parafię – dodała Jadwiga Wojnicka.

W kościele bł. Franciszki Siedliskiej została zaprezentowana okolicznościowa wystawa, ukazująca życie parafii na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Przygotowało ją Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic.

Świętowanie zapoczątkowano podczas majowego odpustu parafialnego ku czci św. Andrzeja Boboli. W ramach jubileuszu odbył m.in. festyn rodzinny. Przygotowane zostały także okolicznościowe świece – jako cegiełki na remont kościoła parafialnego.

Proboszczowie parafii w Kaczorach:

– 1967 – 1975 ks. Władysław Dopierała (rektor kościoła)

– 1975 – 1987 ks. Edward Wosik (pierwszy proboszcz)

– 1987 – 1989 ks. Józef Starczewski

– 1989 – 1990 ks. Zygmunt Zaborowski

– 1990 – 1991 ks. Leonard Kowalczyk

– 1991 – 2015 ks. Hieronim Krawczyński

– 2015 – ks. Andrzej Czerwiński

Fot. Piotr Grzesiuk

print