Kapłan diecezji bydgoskiej ks. Dariusz Białkowski został proboszczem parafii św. Heleny w Izmirze. Liturgiczne wprowadzenie odbyło się podczas Mszy św., której przewodniczył ordynariusz archidiecezji izmirskiej abp Lorenzo Piretto.

Nowy proboszcz, wieloletni prefekt Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy oraz duszpasterz młodzieży, po intensywnych przygotowaniach – szkoleniach, nauce języka, poznaniu specyfiki danego miejsca – wyjechał w listopadzie 2016 roku do kraju, w którym 99% mieszkańców deklaruje, że są wyznawcami islamu. To misja polegająca przede wszystkim na umacnianiu wierzących. Tych, którzy pozostali jeszcze w kraju.

Jak podkreśla ks. Dariusz Białkowski – ten procent, podobnie jak w Polsce, nie jest dowodem na to, że wszyscy są czynnie zaangażowani w rozwój wiary. – Będąc w Turcji, razem ze współbraćmi – kapłanami odnajdujemy małe wspólnoty, często międzynarodowe. Do miejscowych katolików dołączają ci, którzy z różnych powodów przyjechali z innych krajów. Od jakiegoś czasu do kościoła zaczynają przychodzić młodzi, którzy po 3-, 4-letnim okresie katechumenatu przyjmują chrzest. Tu nie wolno oficjalnie podejmować działań ewangelizacyjnych. Stąd w otwartych kościołach każdego dnia ktoś ma dyżur i w razie potrzeby podejmuje rozmowę oraz zaprasza na niedzielną Eucharystię. Jest to często początek drogi do Chrystusa. Tu, gdzie my nie możemy wychodzić do ludzi, Bóg sam przysyła ich do nas – powiedział.

Najważniejszym wyzwaniem dla księdza Białkowskiego jest „wskrzeszenie” wspólnoty parafialnej św. Heleny na Karşıyace, której przewodzi. To duża dzielnica Izmiru, w której mieszka półtora miliona mieszkańców. W tym miejscu znajdowała się także największa wspólnota katolicka. Dużą jej część stanowią Lewantyni – czyli ci, którzy przybyli z Włoch i Francji. – Dlaczego mówię, że „była” tutaj duża wspólnota? Bo obecnie sytuacja się trochę zmieniła. Przez ponad trzy lata nie było proboszcza na Karşıyace, co spowodowało, że wielu ludzi zaczęło jeździć do innych kościołów. Część to osoby starsze, które nie mogą już wychodzić z domów, dlatego odwiedzam je z Komunią Świętą. Wielu, niestety z powodu braku pasterza, rozproszyło się. Dlatego moim podstawowym zadaniem jest odtworzenie wspólnoty – powiedział ks. Dariusz.

Jak wygląda codzienność w Turcji w porównaniu z tą w Polsce, także w odniesieniu do codziennego rytmu życia Kościoła? Ksiądz Dariusz uczy się powoli kultury i mentalności ludzi. Księża pracujący w jego diecezji to osoby z różnych stron świata. Wszystko to daje ogromne możliwości zdobycia doświadczenia, uzmysłowienia sobie, jak wyglądają wiara i praktyki w innych krajach. – Tutaj mamy także bliską współpracę z chrześcijanami innych Kościołów – prawosławnych i protestanckich. Często spotykamy się na wspólnej modlitwie, przy okazji różnych uroczystości i świąt – powiedział.

Misjonarze wyjeżdżają do krajów Afryki, tymczasem ewangelizacji – jak przekonuje ks. Białkowski – potrzebuje także ta część Europy. – Tutaj w Azji rodziło się chrześcijaństwo. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, okazuje się, że większość opisanych wydarzeń rozgrywa się właśnie na terenie dzisiejszej Turcji. Często spotykam się i z tymi, którzy uciekają przed wojną z Syrii, Iraku i tutaj pragną przeczekać trudny czas, by wrócić do siebie i odbudować zniszczone kościoły i wspólnoty – stwierdził kapłan.

Kilka dni po przyjeździe do Turcji, abp Lorenzo Piretto powierzył ks. Dariuszowi Białkowskiemu parafię św. Heleny na Karşıyace. Początkowo kapłan mieszkał w kościele św. Polikarpa, gdzie także mieści się siedziba arcybiskupa i kuria. – Przygotowanie do Eucharystii zajmuje więcej czasu niż w Polsce. Niedzielne kazanie muszę przygotować po angielsku i włosku, ponieważ w sobotę wieczorem mam parafialną Mszę św. w tym języku, ze względu na dużą grupę Lewantynów włoskojęzycznych. Z kolei z języka angielskiego osoba ze wspólnoty tłumaczy mi kazanie na język turecki – podkreślił.

Dla kapłana diecezji bydgoskiej służba w Turcji jest czasem odkrywania na nowo swojego powołania. Ksiądz Dariusz skupia się przede wszystkim na celebracji Eucharystii oraz głoszeniu słowa Bożego. – Przede wszystkim proszę o modlitwę. Nie tylko za siebie, ale za moją wspólnotę parafialną oraz o nowych wiernych. Poza tym czeka mnie wiele pracy w kościele. Od 15 lat nie był wymieniany dach, wewnątrz są zacieki i pęknięcia, trzeba wymalować ściany oraz wymienić nagłośnienie. To olbrzymie wydatki, a tutejsi wierni to przede wszystkim ludzie, którzy sami borykają się z trudnościami. Dlatego wszelka pomoc materialna jest niezwykle potrzebna – zakończył ks. Dariusz Białkowski.

14 września w Kościele jest obchodzone święto Podwyższenia Krzyża Świętego, którego odnalezienie tradycja przypisuje św. Helenie, matce cesarza Konstantyna I Wielkiego. Stąd dzień później podczas Mszy św. arcybiskup dokonał uroczystego wprowadzenia ks. Dariusza Białkowskiego na urząd proboszcza parafii. W kościele zebrali się parafianie – Lewantyni i Turcy, zaproszeni goście – wśród nich księża z całej diecezji, protestanccy pastorzy, polscy żołnierze NATO z rodzinami oraz Polacy mieszkający na stałe w Izmirze. Diecezję bydgoską reprezentowali – ekonom ks. prałat Przemysław Książek oraz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy ks. dr Waldemar Różycki.

Marcin Jarzembowski

print