„Do ubogich, cierpiących nie można iść w roli wielkiego pana, ale prawdziwego sługi Boga” – mówił bp senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł Socha CM. Udzielił on 23 września w bydgoskiej bazylice św. Wincentego a Paulo święceń kapłańskich dwóm diakonom Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy.

Aby byli z Nim – to, jak podkreślił celebrans, pierwszy i podstawowy składnik powołania. Co to bliżej oznacza „Być przy Nim? – pytał. Według bp. Pawła Sochy CM, do bycia z Chrystusem nie wystarczy tylko formacja seminaryjna, a potem pierwsze lata kapłaństwa. – Trzeba być z Nim przez całe kapłańskie życie, uczyć się na Niego patrzeć, ćwiczyć się w słuchaniu Go, coraz bardziej poznawać Pana i Jego słowa na modlitwie i kontemplacji. Owocem bycia z Nim jest swoista lekkość, misyjna gorliwość, w której wyraża się czysta i nieskazitelna wielkość, radość i entuzjazm nie tylko niesłabnący z wiekiem i dolegliwościami, ale ciągle wrastający – mówił.

W homilii nie zabrakło również odwołania do charyzmatu wincentyńskiego. Biskup Paweł Socha CM powiedział, że św. Wincenty a Paulo kładł przede wszystkim akcent na działanie ewangelizacyjne, działanie zbawcze. – Do ubogich, cierpiących nie można iść w roli wielkiego pana, ale prawdziwego sługi Boga. Sługi, który w cierpiącym, ubogim widzi Boga – zaznaczył.

Ksiądz neoprezbiter Jerzy Rutkowski pochodzi z Bydgoszczy. Jego rodzinną wspólnotą jest parafia św. Wincentego a Paulo. – W charyzmacie wincentyńskim najbardziej odpowiada mi jego wszechstronność. Mniej chodzi o wyróżniające nas szczególne zadania, a bardziej o odpowiednią duchowość, z jaką mamy działać. W centrum tej duchowości jest naśladowanie Chrystusa głoszącego Ewangelię. – powiedział. – Święty Wincenty mawiał: „Naszą Regułą jest Chrystus” – Chrystus miłosierny, zdjęty litością nad biedą człowieka, karmiący głodnych i pocieszający strapionych – głoszący im Radosną Nowinę. Uczestniczenie w tej misji Jezusa, to największe szczęście – zakończył ks. neoprezbiter Jan Pracki, pochodzący z parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy.

Uroczystości wpisały się w obchody jubileuszu 400-lecia charyzmatu św. Wincentego a Paulo, którego zakończenie odbywa się w Bydgoszczy.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Marcin Kukliński

print