„Pierwszą wartością, która buduje morale armii jest poszanowanie godności każdego człowieka” – mówił 6 października w Bydgoszczy biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Z okazji 11. rocznicy powołania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w kościele garnizonowym na wspólnej modlitwie zgromadzili się pracownicy mundurowi i cywilni. – Kolejna rocznica powstania tej niezwykle ważnej instytucji w Wojsku Polskim stanowi doskonałą okazję, aby dostrzec i docenić wysiłek dowódców, oficerów oraz tysięcy żołnierzy i pracowników wojska – zauważył pasterz.

Biskup polowy zauważył, że zebranych w świątyni łączy jeden cel, jakim jest zabezpieczenie logistyczne polskich sił zbrojnych. Dodał, że dzięki ich profesjonalnej i pełnej poświęcenia służbie nadrabiane są wieloletnie zaległości w obszarze infrastruktury i logistyki Wojska Polskiego. – Zgromadzeni w garnizonowej świątyni czujemy się zobowiązani pójść za wskazaniem Chrystusa, który przynaglał do odkrywania prawdy. Zachęceni przez Niego, aby myśleć i dociekać prawdy, zapytajmy na fundamencie jakich wartościach można budować przyszłość tej niezwykle ważnej instytucji, jaką jest armia? Co stanowi o jej sile, a co zdecydowanie ją osłabia?  Jakich ludzi ona potrzebuje? – pytał.

Biskup Józef Guzdek wskazał na dwie wartości. Według niego pierwszą, która buduje morale armii jest poszanowanie godności każdego człowieka. – Żołnierz i pracownik wojska, który jest solidny w wykonywaniu powierzonych mu zadań godny jest szacunku i uznania. Nie może żyć i działać pod presją lęku i niepewności jutra. Owszem, musi mieć świadomość, że tylko uczciwa i solidna praca daje mu poczucie stabilności – powiedział. Drugą fundamentalną wartością, na której można budować wspólnotę, w tym  każdą formację mundurową – według biskupa – jest poszanowanie wolności. – Tylko ludzie wolni zdolni są do poświęcenia i podejmowania ryzyka; tylko tacy mogą budować przyszłość i siłę naszej armii. Niebezpieczna jest postawa, byle tylko przetrwać i nie narazić się nikomu – powiedział.

Biskup polowy Józef Guzdek zaznaczył, że w czasach „wędrówki ludów”, rosnącego zagrożenia terrorystycznego oraz konfliktów zbrojnych, które mają miejsce niedaleko polskich granic, należy pamiętać o starej, rzymskiej zasadzie: „Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny”. Dodał, że pośród wielu czynników decydujących o sile armii, jak jej uzbrojenie oraz wyszkolenie żołnierzy, niezmiernie ważne są także formacja duchowa i kształtowanie charakteru człowieka. – Niech modlitwa i czas wspólnej refleksji w doroczne święto inspektoratu przyczynią się do tego, abyśmy na nowo odkryli wartość swojej godności. Zapytajmy, czy sami ją szanujemy i nie pozwalamy innym, aby ją podeptali – zakończył pasterz.

Do zadań inspektoratu należy m.in. organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Fot. Wiesław Kajdasz

print