„W imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej pragnę przekazać słowa serdecznego podziękowania za wszelkie przejawy solidarności, wsparcie, za modlitwę oraz pomoc finansową na rzecz odbudowy Kościoła w Ciężkowie. Przeżyliśmy straszne doświadczenie, którego nie da się opisać słowami, ale w mocy Ducha Świętego, którego rok przeżywamy, ufamy, że wystarczy nam samozaparcia i wytrwałości w dziele odbudowy naszej świątyni. Już dobiegają końca prace zmierzające do zabezpieczenia stropu Kościoła przed zimą poprzez położenie blachy trapezowej. Wcześniej zostały usunięte szczątki spalonej więźby dachowej. Jeszcze raz z serca dziękujemy za okazaną pomoc. Z Chrystusowym pozdrowieniem, Ksiądz Kanonik Leszek Kroll, proboszcz Parafii pw. św. Wita w Słupach”.

Zdjęcie: Maciej Rejment

print