W 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, z inicjatywy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie, została odprawiona Msza św. za ofiary oraz internowanych w jednostce penitencjarnej. Uczestniczyli w niej strażnicy SW, poczet sztandarowy oraz mieszkańcy Fordonu.

Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii św. Mikołaja ks. kanonik Karol Glesmer. Po modlitwie uroczysty kordon za pocztem sztandarowym przeszedł do tablicy upamiętniającej internowanych w tym zakładzie. Tam oddano honory, odmówiono modlitwę i złożono wiązankę kwiatów pod tablicą.

Zdjęcia: archiwum ZK

print