„Chcemy z Dobrą Nowiną dotrzeć do wszystkich mieszkańców i zaprosić ich do otwierania swoich serc na Jezusa” – powiedział o V Orszaku Trzech Króli w Przyłękach ks. Zdzisław Lahutta. Proboszcz parafii dodał, że odbywające się po nim VI Nasze Przyłęckie Kolędowanie przy żłóbku łączy ludzi wierzących z niewierzącymi.

Uczestnicy wydarzeń zgromadzili się w centrum wsi, gdzie spotkali zmierzających w poszukiwaniu narodzonego Jezusa Kacpra, Melchiora i Baltazara, w których wcielili się mieszkańcy. We wspólnym pochodzie za królami wszyscy doszli do kościoła w Przyłękach.

Podczas Orszaku Trzech Króli mieszkańcy, tworząc wspólnotę, uświadamiają sobie na nowo, że w parafii czują się jak w rodzinie, a w Kościele – jak w domu. – I do tak pojmowanej wspólnoty zapraszamy tych nieco zdystansowanych do wartości, które swoim przyjściem ofiarowuje każdemu człowiekowi Narodzony Boży Syn – dodała prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przyłęk Magdalena Zuehlke.

Gośćmi spotkania byli również: Chór Parafialny Assumpta, Chór Brzozowiacy, Maciej Świtoński, Zespół Złote Łany, Camerata, Cameratki oraz zespół składający się z mieszkańców Przyłęk grających na instrumentach. Podsumowaniem uroczystości było wspólne odśpiewanie przez wszystkie zespoły kolędy „Mędrcy świata”, zaś całość zakończyła się wspólnym ogniskiem z poczęstunkiem.

Tekst: MJ
Zdjęcia: Anna Górecka

print