Reorganizacja prezbiterium, przede wszystkim z uwagi na liturgię – to główny cel projektu, który określa zakres prac prowadzonych w katedrze św.  Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Jego twórcami są architekci z hiszpańskiej firmy Granda z Madrytu.

Zmiany wynikają z faktu, iż od 2004 roku najstarsza świątynia grodu nad Brdą stała się katedrą, najważniejszym kościołem nowej diecezji bydgoskiej. Planowane jest zmniejszenie ilości stopni, przeniesienie ołtarza (w nowej szacie) bliżej nawy głównej wraz z katedrą biskupa, która znajdzie swoje miejsce po południowej stronie prezbiterium. Natomiast zabytkowy ołtarz główny z wizerunkiem patronki diecezji – Matki Bożej Pięknej Miłości zostanie poddany gruntownej restauracji – podobnie jak pokarmelitańskie stalle wraz z obrazami z zaplecków. Po konserwacji będą umieszczone bezpośrednio przy ołtarzu głównym. Wnętrze zyska blask dzięki konserwacji ścian w prezbiterium i nowej marmurowej posadzce.

Adaptację całości zrealizowała firma projektowa inż. Ryszarda Kopickiego. Prace budowlane wykonuje zakład Zdzisława Błocińskiego z Więcborka, prace archeologiczne prowadzi mgr Robert Grochowski, a konserwatorskimi kieruje zespół mgr Aleksandry Jaskulskiej. – Sytuacja radykalnie się zmieniła pod koniec 2017 roku. Wszystko za względu na odkrycie w bliskości ołtarza krypt grobowych z trumnami z XVI i XVII wieku. To spowodowało, że urząd konserwatorski wstrzymał prace budowlane – powiedziała mgr inż. Katarzyna Szulc, która jest kierownikiem budowy.

Na budowie pozostali Robert Grochowski oraz pracownicy Zakładu Budowlanego Zdzisława Błocińskiego. – 2 stycznia natrafili oni na ozdoby, które okazały się nie tylko wielkim odkryciem, ale prawdziwym skarbem – dodała mgr inż. Katarzyna Szulc. Skarb stanowiły m.in. złote i srebrne monety z XVII wieku (m.in. z wizerunkiem Zygmunta Augusta).

Same prace związane z projektem rozpoczęły się w drugiej połowie grudnia. – Przystępując do nich, trudno było przewidzieć sytuacje, które będą nas czekały. Mieliśmy również świadomość, że od początku XX wieku prezbiterium i cały kościół poddawany był różnym remontom, gruntownej zmianie wystroju, mam na myśli nowe polichromie. Roztropne i przemyślane działania archeologa Roberta Grochowskiego wraz z pracownikami doprowadziły do tych rewelacyjnych odkryć – zakończyła mgr inż. Katarzyna Szulc.

Tekst: MJ

print