W bydgoskiej katedrze biskup ordynariusz przewodniczył Eucharystii, w czasie której miał miejsce obrzęd udzielenia posługi lektoratu alumnowi Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej.

Każdego lektora powinno cechować szczególne umiłowanie Pisma Świętego, przez częste jego czytanie i rozważanie, a przez to stawanie się doskonalszym uczniem Jezusa Chrystusa. – Lektorat jest wymaganą posługą na drodze do święceń kapłańskich, udzielaną zazwyczaj alumnom trzeciego roku. Przygotowuje przyszłego księdza do wypełniania misji głoszenia słowa Bożego – powiedział ojciec duchowny seminarium ks. Aleksander Kozakowski.

„Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich” – usłyszał podczas uroczystości kleryk Tymoteusz Białkowski. Każdy alumn, który przyjął tę posługę, czyta odtąd Pismo Święte podczas liturgii ze świadomością, że staje się potrzebnym pomocnikiem kapłanów i diakonów.

Podstawowym strojem lektora jest biała alba oraz cingulum, czyli sznur, którym jest przewiązany.

Tekst: MJ
Zdjęcia: kl. Grzegorz Białek

print