„To za ich pośrednictwem żywy Bóg w niedzielnej Eucharystii dociera chociażby do ludzi dźwigających krzyż choroby i cierpienia” – powiedział o nadzwyczajnych szafarzach Komunii Świętej ks. prałat Józef Kubalewski.

W Bydgoszczy kilkuset mężczyzn pełniących tę posługę pogłębia swoją formację duchową podczas specjalnych rekolekcji w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym im. św. Wojciecha Caritas Diecezji Bydgoskiej. – Wezwanie „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” odnosi się do każdego z wyznawców Chrystusa, jednak do szafarzy w sposób szczególny. Sam fakt, że mają oni obowiązek w swoim procesie formacyjnym raz w roku uczestniczyć w takich rekolekcjach, świadczy o tym, że Kościół widzi taką potrzebę – dodał diecezjalny duszpasterz szafarzy ks. prałat Józef Kubalewski.

W programie na pierwszym miejscu zawsze jest Eucharystia i modlitwa. Jednak nie mniej ważnym aspektem są specjalne konferencje, które mają pomóc zrozumieć, jak ważną posługą jest bycie szafarzem Eucharystii. – Posługa ta jest ściśle zorientowana wokół Postaci Eucharystycznych. Dzięki kultowi liturgicznemu Kościoła, osiągającego kulminację w Mszy Świętej, obecność Jezusa Chrystusa pod postacią Ciała i Krwi staje się faktem – powiedział ks. Mateusz Ziemlewski.

Kapłan, który w swojej konferencji skupił się na teologii modlitw eucharystycznych. Według niego ich analiza pozwala uchwycić istotną linię rozwoju formy Mszy Świętej. – Mówiąc najkrócej, polega ona na akcentowaniu wymiaru ludzkiego, ale nie jakoby ludzie w nich byli ważniejsi od Postaci Eucharystycznych. Przeciwnie – Kościół modli się, aby zbawienna obecność Chrystusa stała się udziałem wszystkich ludzi – tłumaczył.

Ksiądz Ziemlewski podkreślił, że dla przykładu w drugiej modlitwie Eucharystycznej pojawia się rozszerzenie modlitwy za zmarłych (obejmujących zmarłych w łasce Bożej), by w czwartej wyraźnie ogarnąć tych, których wiarę znał jedynie Bóg. Trzecia modlitwa prosi, by Ofiara „sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie”.  – Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej wpisana jest w ten dynamizm, Chrystus przychodzi do konkretnego człowieka za sprawą Kościoła w żywej obecności w Eucharystii – zakończył.

Arkadiusz Siewkowski z parafii św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy posługę szafarza pełni od dziesięciu lat. – Jest to służba wymagająca, która przynosi jednak konkretne owoce, chociażby w rodzinie. Mam na myśli dzieci, które widząc swojego ojca służącego przy ołtarzu, mając pewne wzorce, chcą iść w życiu dobrą drogą. Te rekolekcje są bez wątpienia strawą duchową, ale i spotkaniem z kolegami, kiedy to rozmawiamy o problemach, wyzwaniach i zadaniach – dodał.

Tekst i zdjęcia: MJ

print