Biskup Polowy Wojska Polskiego, generał brygady Józef Guzdek, wyróżnił medalem „Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki” biskupa ordynariusza dr. Jana Tyrawę. Wręczył go podczas Mszy Krzyżma Świętego dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. płk Zenon Surma.

Medal „Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki” został ustanowiony przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego z myślą o uhonorowaniu alumnów-żolnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową w tzw. jednostkach kleryckich Ludowego Wojska Polskiego

Wyróżniony tym medalem biskup Jan Tyrawa odbył dwuletnią służbę jako kleryk w latach 1967-1969. W roku 1997 został mianowany kapitanem Wojska Polskiego, w roku 2013 majorem, a w 2017 podpułkownikiem.

Medal ten jest przyznawany osobom, które na wzór bł. ks. Jerzego Popiełuszki służą prawdzie, miłości i przebaczeniu. Wartości te biskup Jan Tyrawa realizuje w swoim pasterskim posługiwaniu Kościołowi Bydgoskiemu i Wojsku Polskiemu.

Na awersie medalu umieszczony jest portret bł. ks. Jerzego Popiełuszki z okresu, kiedy pełnił służbę wojskową w Bartoszycach w latach 1966-1968, jako alumn-żołnierz. Na rewersie znajdują się logo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego: krzyż, stuła z sentencją: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, postać Matki Boskiej Częstochowskiej oraz słowa „Zło dobrem zwyciężaj”.

«Hasło, uwiecznione na medalu: „Zło dobrem zwyciężaj”, ukazuje istotę przesłania księdza Jerzego, a zawarte w symbolu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego: słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”, krzyż oraz wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej przedstawiają wartości, za które ks. Jerzy Popiełuszko oddał swoje życie» – napisał w dekrecie ustanawiającym odznaczenie biskup Józef Guzdek.

Tekst i zdjęcia: MJ/KAI

print