„Nasze cierpienie, dolegliwości, słabości, ułomności chcemy dzielić z Jezusem Chrystusem, z Jego krzyżem, by wspólnie móc uczestniczyć w chwale Jego zmartwychwstania” – mówił w Tygodniu Miłosierdzia z okazji jubileuszu 10-lecie istnienia Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Bydgoskiej biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

Dziękczynna Msza św. w bydgoskim kościele św. Józefa zgromadziła chorych, cierpiących oraz kapłanów. – Dziękujemy osobom, które stoją przy łóżkach chorych, poświęcając swój czas. Swoją modlitwą obejmujemy także całe zaplecze medyczne, a nade wszystko samotnych, chorych i cierpiących – dodał dyrektor diecezjalnej Caritas ks. prałat Wojciech Przybyła.

Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Bydgoskiej (zrzeszone na szczeblu krajowym i międzynarodowym w Centro Volontari della Sofferenza) zostało powołane w 2008 roku. Pierwsze działania zmierzające do powstania apostolatu należy przypisać osobie nieżyjącego już Jana Polańskiego.

Dziś stowarzyszenie realizuje charyzmatyczną wizję bł. ks. prałata Luigiego Novarese. – On nas uczy, czym jest cierpienie i w jaki sposób mamy pocieszać, pomagać i „widzieć” wartość ducha. Błogosławiony mówił, że „przeszkody są po to, by je pokonywać” – zauważył przewodniczący zarządu Wiesław Górzyński. – Tutaj chory pomaga choremu. To jest genialna idea założyciela tej wspólnoty, potężna w swej prostocie i do bólu skuteczna – dodał asystent kościelny stowarzyszenia ks. Leszek  Chudziński.

Apostolat swoje cele realizuje w tzw. grupach przewodnich – małych grupach osób formujących się na spotkaniach przy parafii czy przy łóżku chorego. W jego skład wchodzą wierni należący do sekcji świeckich (Ochotnicy Cierpienia, Bracia i Siostry Chorych) oraz duchownych (Maryjna Liga Kapłanów), którzy pragną prowadzić wspólne dzieło apostolskie.

Dzisiaj do Apostolatu Zbawczego Cierpienia w diecezji bydgoskiej należy 66 członków, którzy działają m.in. w 8 grupach przewodnich. Osoby te oprócz codziennej posługi wśród chorych, uczestniczą w pielgrzymkach krajowych i zagranicznych, wydarzeniach diecezjalnych, prelekcjach na temat zdrowia. Także w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy są sprawowane Msze św. z udziałem członków wspólnoty, pacjentów i personelu placówki.

Tekst i zdjęcia: MJ/KAI

print