Delegacja parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy udała się do Gniezna na zaproszenie prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, aby otrzymać relikwie pierwszego stopnia św. Wojciecha, patrona Polski. Do ich uroczystego przekazania doszło w katedrze gnieźnieńskiej podczas Mszy św. 23 kwietnia.

Prymas zwrócił się do przybyłych delegacji z zachętą, by kontynuowali świadectwo wiary zapoczątkowane przez św. Wojciecha w swoich wspólnotach oraz poprosił o modlitwę w jego intencji i w intencji całej Ojczyzny.

Wielowiekowa tradycja podaje, że św. Wojciech związany jest z Fordonem, a właściwie z wcześniejszym Wyszogrodem, poprzez swoją obecność. Święty Wojciech po spotkaniu w Gnieźnie z księciem udał się na misję do Prus. W Wyszogrodzie znajdował się jedyny w tamtym czasie port na Wiśle, do którego, jak podaje tradycja, przybył. Tutaj właśnie wsiadł na statek i udał się w kierunku Gdańska.

Tekst: MJ
Zdjęcia: J. Andrzejewski

Parafianie wspólnoty św. Mateusza wraz z wszystkimi mieszkańcami Fordonu pragną kontynuować misję ewangelizacyjną św. Wojciecha i są przekonani, że obecność relikwii stanie się dodatkową do tego zachętą i szczególnym znakiem Bożego błogosławieństwa.

print