Dziękczynna Eucharystia, poświęcenie nowego sztandaru, wręczenie statuetki i medali im. ks. dr. Jana Dzierżonia – to najważniejsze punkty obchodów 80. rocznicy powstania Koła Pszczelarzy w Łobżenicy.

W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe z kilkunastu kół pszczelarskich zrzeszonych w Regionalnym Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży, delegacje zaprzyjaźnionych kół, przedstawiciele władz samorządowych oraz przyjaciele łobżenickiego koła. Proboszcz łobżenickiej parafii Świętej Trójcy ks. Piotr Pieniążek, który przewodniczył Mszy św., zakończył kazanie „Modlitwą” Ernesta Brylla: „Pani pracy uczciwej jak kropla miodowa, która jest czystym złotem na świecie jedynie, bo inne złoto ma skrwawione imię…”.

Po modlitwie wszyscy przeszli do parku miejskiego. Tam prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Waldemar Kudła wraz z prezesem Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży Walentym Pawłowskim wręczyli m.in. najwyższe pszczelarskie odznaczenie, czyli Statuetkę im. ks. dr. Jana Dzierżonia, prezesowi Koła Pszczelarzy w Łobżenicy Jerzemu Jaruzalowi. Medale im. ks. dr. Jana Dzierżonia odebrali również Stanisław Jendrzejewski, Antoni Kotarak i Henryk Sobieszczyk. Oprócz jubileuszowych uroczystości odbyło się także X Święto Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży.

Historia koła zaczęła się w 1937 roku. Wtedy to Franciszek Olszewski, który do Łobżenicy sprowadził się z Zabartowa, założył zrzeszenie pszczelarskie. Wówczas należało do niego kilkunastu pszczelarzy z Luchowa, Chlebna, Łobżenicy, Kościerzyna Małego i Liszkowa. Jesienią 1939 roku Niemcy zebrali wszystkie pasieki z okolicy i utworzyli z nich jedną – w Chlebnie. Swoje ule pszczelarze mogli odebrać dopiero po wojnie. Obecnie do Koła Pszczelarzy w Łobżenicy należy 27 osób, a liczbę pni w pasiekach szacuje się na 560.

Tekst i zdjęcia: Marta Konek
Oprac. MJ/KAI

print