Modlitwa oraz wspólna zabawa wypełniły dwudniowy program 18. Spotkania z Matką Radosną, które odbywało się w parafii św. Marii Magdaleny w Zakrzewie.

 

Kult Matki Bożej pod tym szczególnym wezwaniem znany jest od kilku wieków, a w miejscowej wspólnocie zrodził się w okresie międzywojennym. Jego wielkim szerzycielem był ks. dr Bolesław Domański, proboszcz zakrzewskiej parafii w latach 1903-1939. W okresie najbardziej dramatycznej walki o polskość, o zachowanie tożsamości narodowej, kapłan nawoływał do zanoszenia modlitw do Matki Bożej Radosnej, pokładając głęboką ufność, że „ból, strata, żal – to wszystko dla walczących jest chlebem powszednim, nieważnym wobec dni przyszłych, które odmienią ból – w radość, cierpienie – w zwycięstwo”.

„Powrót” kultu Matki Bożej Radosnej w Zakrzewie  nastąpił po 1989 roku, kiedy wybudowano kaplicę pod Jej wezwaniem. Wówczas w kalendarz życia parafialnego na trwałe wpisały się spotkania z Matką Boską Radosną, zainicjowane przez tzw. „Grupę Apelową”. Tegoroczne odbywało się już po raz osiemnasty. Tradycyjnie, po krótkiej modlitwie przy  kaplicy, do kościoła parafialnego wyruszyła procesja z obrazem, który został umieszczony przy ołtarzu głównym. Następnie została odprawiona Msza Święta w intencji uczestników spotkania i wszystkich, którzy wsparli jego organizację.

Krótko przed nią zostały wniesione relikwie św. Alberta Chmielowskiego – jako symbol uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę nieodległości. Proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Zakrzewie ks. prałat Andrzej Choroba, przedstawiając życiorys „Biedaczyny” z Krakowa, powiedział: „Chcieliśmy mieć podczas tego spotkania relikwie człowieka, który walczył o niepodległość (…), chociaż jej nie doczekał, bo zmarł dwa lata wcześniej, ale właśnie w tym jest Boży znak, że ta jego ofiara życia, modlitwy, służba drugiemu człowiekowi nie poszła na marne, bo my z tej wolności dzisiaj korzystamy (…)”.

Kolejnego dnia Mszy Świętej przewodniczył, wywodzący się z zakrzewskiej parafii, biskup senior diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Paweł Cieślik. Po modlitwie obraz został przeniesiony do kaplicy, przy której odbył się specjalny koncert. Na scenie wystąpili: zespół S.A.N.T z Zakrzewa, zespół 33, Tomek Kamiński oraz dzieci z miejscowej parafii. Osiemnaste spotkanie z Matką Boską Radosną zakończyło się apelem maryjnym.

Tekst: Krystyna Wojtasik – oprac. MJ
Zdjęcia: Marek Buława

print