„Było to jedno z czterech, obok powstania wielkopolskiego w 1806 roku, powstania sejneńskiego w 1919 roku i II powstania śląskiego w 1920 roku, zwycięskich powstań w dziejach Polski – mówił dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i proboszcz parafii wojskowej w Bydgoszczy ks. ppłk Tomasz Paroń.

Przedstawiciele władz różnych szczebli, kombatanci, żołnierze modlili się w kościele garnizonowym Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w setną rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego.

Kapłan przypomniał również postać naczelnego dowódcy powstania generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, który z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego. Opisując jego przymioty przywódcze, ks. ppłk Tomasz Paroń wymienił: męstwo, posłuszeństwo, sprawność decyzji oraz prawość żołnierską. Zaznaczył jednocześnie, że powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 kończącego pierwszą wojnę światową.

 

 

Po Eucharystii wszyscy przeszli pod pomnik i grób Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. – Niech wspólne świętowanie, niezależnie od poglądów, doświadczeń historycznych, jednoczy nas i tworzy współczesną tradycję – powiedział Jacek Pietraszko, prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print