„Zastanówmy się, co od strony ducha ten chrzest nam przyniósł? Polska została włączona w cywilizację o charakterze chrześcijańskim” – mówił w bydgoskiej katedrze biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Obchody Niedzieli Palmowej, dzień młodzieży oraz Święto Chrztu Polski stały się okazją do wspólnej modlitwy.

Biskup Jan Tyrawa, nawiązując do Ewangelii opisującej mękę i śmierć Jezusa, odwołał się do rewizji procesu, który miał miejsce w Jerozolimie w kwietniu 1933 roku. Dowiódł on wielu nieścisłości. – Jednoznacznie okazało się, że Jezus jest niewinny. Dlaczego do tego ukrzyżowania mimo wszystko doszło? Bowiem ci, którzy dążyli do tego, aby Jezusa skazać na śmierć, czyli elita żydowska, znaleźli się w dość szczególnej sytuacji. Z jednej strony Jezus poprzez swoje nauczanie przyniósł pewną nowość. Ona zburzyła ówczesny, wynikający ze Starego Testamentu, obraz Boga. Jezus musiał być skazany albo za bałwochwalstwo, albo ci wszyscy, którzy chcieli go osądzić, musieliby się nawrócić. Przyjąć to wszystko, czego nauczał – tłumaczył.

Biskup ordynariusz Jan Tyrawa wskazał dalej na młodzież, która coraz bardziej powinna stawać się przedmiotem refleksji w Kościele. Nawiązał do ostatniego synodu biskupów na temat młodzieży i posynodalnej adhortacji „Christus vivit”. – Wydaje się, że największy problem związany z młodzieżą jest taki, że nie ma kto jej wychowywać, kształtować w niej postaw moralnych i społecznych. Młodzi uciekają w komórki, tablety. Rodzina jest w coraz większej rozsypce, a szkoła jest bezradna – mówił.

Trzecim wątkiem poruszonym podczas homilii było Święto Chrztu Polski. Biskup przypomniał, że przy okazji 1050. rocznicy chrztu powrócono do tego, aby pokazać, czym w rzeczywistości dla społeczeństwa, państwa, narodu był ten moment. – Zastanówmy się, co od strony ducha ten chrzest nam przyniósł? Polska została włączona w cywilizację o charakterze chrześcijańskim. To znaczy, że ta cywilizacja kieruje się prawem naturalnym wszczepionym przez Boga wszystkim ludziom. Kieruje się Dekalogiem, który Bóg objawił. Kieruje się Magisterium Kościoła, które Bóg przekazuje za pośrednictwem papieży, soborów, tradycji. Zakładało to publiczne oddawanie czci Trójjedynemu Bogu i właściwe miejsce dla Kościoła w społeczeństwie, troszczącego się o sprawy duchowe, sens i cel ludzkiego życia – powiedział.

HOMILIA

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski/KAI

 
print