Bydgoszcz, 12 kwietnia 2019 r.
Prot. N. 245 (2019) BP

 

DEKRET

Mając na uwadze duchowy pożytek wiernych oraz przepisy kan. 1230 i 1234 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w odpowiedzi na skierowaną do mnie prośbę, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, z dniem 12 maja 2019 r., ustanawiam kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie

DIECEZJALNYM SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO HUBERTA BISKUPA

Sanktuarium, do którego pielgrzymują liczni wierni, jest miejscem, gdzie w sposób wyjątkowy należy zapewnić przybywającym dostęp do sakramentów świętych oraz zatroszczyć się o gorliwą posługę głoszenia Słowa Bożego.

Kustoszem Sanktuarium będzie każdorazowy proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie.

Parafianom i przybywającym do Sanktuarium pielgrzymom z serca błogosławię.

 

+ Jan Tyrawa
Biskup Bydgoski

Ks. Grzegorz Nowak
Kanclerz Kurii

print