„Był człowiekiem prawym, szlachetnym, uczciwym, głęboko wierzącym” – mówił w bydgoskim Sanktuarium Nowych Męczenników kustosz i proboszcz ks. prałat Józef Kubalewski. Najbliższa rodzina, przedstawiciele władz różnych szczebli, mieszkańcy modlili się w intencji zmarłego generała brygady Zbigniewa Nowka.

W kazaniu ks. prałat Józef Kubalewski dodał, że śmierć została pokonana przez zmartwychwstanie Chrystusa Pana, a jej potęga – zniszczona potęgą miłości. – Od nas Chrystus nie domaga się cierpień takich jak Jego ofiara krzyżowa. Chce jednak, byśmy też i my, biorąc swój krzyż na każdy dzień, szli za Nim do zmartwychwstania. Ten nasz krzyż to solidna praca zawodowa, to pełne poświęcenia zajęcie się bliskimi, wybaczanie tym, którzy wobec nas zawinili, to zapominanie o sobie, a wychodzenie ku Bogu i bliźniemu – mówił.

Zbigniew Nowek urodził się 1 lipca 1959 roku w Bydgoszczy. Ukończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie studiów i tuż po nich angażował się w działalność opozycyjną, w latach 1980-1981 był przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK. Karierę w służbach specjalnych rozpoczął w 1990 roku w nowo utworzonym Urzędzie Ochrony Państwa. W latach 1990-1997 był szefem Delegatury UOP w Bydgoszczy. W listopadzie 1997 został awansowany na stanowisko zastępcy szefa UOP, zaś 6 lutego 1998 objął funkcję szefa urzędu, którym kierował do października 2001 roku. W latach 2005-2008 był szefem Agencji Wywiadu, zaś w 2010 roku pełnił obowiązki szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zmarł 17 czerwca w wieku 59 lat. – Pan generał był bydgoszczaninem z urodzenia i z wyboru. Większość życia związany był z naszą parafią. Nigdy nie opuszczał niedzielnej Mszy św. W ostatnich latach codziennie czytał i rozważał fragmenty Pisma Świętego przepisane na dany dzień. Za wszystko, co uczynił dla naszej Ojczyzny, należy mu się najwyższy szacunek i nasza szczera wdzięczność – mówił proboszcz ks. prałat Józef Kubalewski.

Ciało generała spoczęło na cmentarzu parafialnym w Cielu.

Tekst: Marcin Jarzembowski/KAI
Zdjęcia: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

print