W ramach trwającego XXXVIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy zorganizowano spotkanie z ks. prof. Janem Sochoniem zatytułowane „Męczeństwo i miłość”.

Jego myśl nawiązywała do książki autorstwa księdza profesora o tym samym tytule, będącej zbiorem esejów i rozmów poświęconych bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Spotkanie było upamiętnieniem 35. rocznicy męczeńskiej śmierci kapłana.

Jak podkreśla ks. prof. Jan Sochoń, miłość jest w jakimś sensie warunkiem męczeństwa, ponieważ tylko ten, który Panu Bogu całkowicie zaufał, który próbuje Go ukochać na miarę swoich sił, może zdobyć się na tak heroiczny gest. – W mojej książce „Męczeństwo i miłość”, rzeczywiście, więź miłości i męczeństwa jest szczególnie podkreślona – może właśnie dlatego, żeby powiedzieć, że tylko prawdziwa wiara, sycąca się miłością, może doprowadzić do takiego gestu akceptacji Bożego wybrania, jakim jest męczeństwo – powiedział prelegent.

Autor publikacji, jak sam tłumaczy, chciał pokazać także własną drogę dorastania do zrozumienia tego, kim był ks. Popiełuszko. – Po drugie – chciałem pokazać pewne aspekty duszpasterstwa, na które zwracało się do tej pory mniejszą uwagę. Na przykład więź ks. Popiełuszki z ruchem „Solidarności”. Postawiłem taką tezę, że właściwie ta relacja stała się powodem jego całkowitej duchowej i intelektualnej przemiany – tłumaczył ks. prof. Jan Sochoń, zwracając też uwagę na pytanie – jakby się zachował ks. Jerzy dzisiaj i co by właściwie nam mówił, gdyby przyszło mu żyć w czasach zmierzchu cywilizacji Zachodu. – Tak się zastanawiałem, jak on by zareagował na to, że poszerza się dziś definicję małżeństwa do związku każdego człowieka z każdym, że pojęcie prawa naturalnego ulega całkowitemu przekształceniu, a o Bogu myśli się jak o jakimś przedmiocie marzenia religijnego, który by tylko zaspokajał wewnętrzne, ekstatyczne potrzeby człowieka – mówił wykładowca.

Ksiądz profesor wskazał, że wyróżnikiem duchowości ks. Jerzego było połączenie chrześcijańskiej wizji świata z akceptacją narodu i ojczyzny poprzez które także przejawia się Duch Boży. Jak sam podkreślił, on sam cały czas „dorasta” do zrozumienia tego, kim ks. Popiełuszko był dla jego pokolenia.

Ksiądz Jan Sochoń urodził się w Wasilkowie na Podlasiu. Jest profesorem zwyczajnym UKSW, kierownikiem Katedry Filozofii Kultury, filozofem, teologiem, poetą, eseistą, krytykiem literackim, biografem i wydawcą pism ks. Jerzego Popiełuszki.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Marcin Jarzembowski/Tadeusz Furgał

 
print