W Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym św. Wojciecha na bydgoskich na Piaskach odbyły się dwie tury rekolekcji dla członków Żywego Różańca. Obie grupy liczyły ponad pięćdziesiąt osób.

Tegoroczny temat ćwiczeń duchowych związany był z hasłem drugiego roku Wielkiej Nowenny Różańcowej (2018-2026) przed 200. rocznicą powstania Żywego Różańca – „Duchowość Pauliny M. Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary”.

Duchowość Pauliny Jaricot związana była głęboko z misjami, więc rekolekcjom towarzyszyła również tematyka nawiązująca do obchodzonego w październiku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Nauki głosił diecezjalny moderator Żywego Różańca ks. Andrzej Marmurowicz.

Warto w tym miejscu zachęcić wszystkich do poznania postaci Pauliny M. Jaricot, sługi Bożej, której proces beatyfikacyjny zbliża się do końca. Ta niezwykła postać może stać się dla wielu przykładem ewangelizowania ludzi, którzy Chrystusa jeszcze nie poznali i tych, którzy, choć ochrzczeni, o Nim zapomnieli. Jej duchowość można streścić w dziewięciu punktach: Serce otwarte na moc słowa Bożego; Zaślubiona Jedynemu Oblubieńcowi; Umiłowanie Krzyża; Eucharystia – tajemnica, którą naśladuje; Maryjo, cała jestem Twoja; Posłuszna, czyli poddana woli Boga; Ubóstwo z miłości do Boga; Odpowiedzialność za głoszenie Dobrej Nowiny; Jedność – siła we wspólnocie.

 
print