Biskup Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, serdecznie zaprasza na obchody upamiętniające stulecie powrotu Bydgoszczy do Macierzy.

Świętowanie rozpocznie się Mszą Świętą w katedrze bydgoskiej 20 stycznia o godzinie 18. Po Mszy św. w Domu Polskim zostanie wygłoszony wykład prof. dr. hab. Remigiusza Pośpiecha „Muzyka jako nośnik tradycji religijnej i kulturowej. Na przykładzie twórczości Józefa Elsnera i Stanisława Moniuszki”.

Całość zakończy się koncertem pieśni patriotycznych i kolęd – Chóru „Akolada”, będącym muzyczną ilustracją bogatej historii naszego miasta.

Niech dzięki naszej modlitwie Boża Opatrzność przyniesie pokój i pojednanie ludziom dobrej woli, niech przyniesie radość i uzdolni nas wszystkich do mądrego wykorzystania daru wolności.

Ks. dr Marcin Jiers
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

print