Fragmenty ostatniej encykliki papieża Franciszka „Fratelli tutti” stały się punktem wyjścia do refleksji, jaką młodzież̇ akademicka przeniosła do dekoracji Grobu Pańskiego w bydgoskiej Bazylice Królowej Męczenników.

Jak tłumaczy diecezjalny duszpasterz akademicki ks. Piotr Wachowski, taki obraz ma pomóc rozumieć́ znaczenie słowa Bożego i papieskiego. – Fragmenty encykliki o braterstwie i przyjaźni społecznej mają nam pomóc przeżywać́ uciążliwy czas pandemii. Zachęcić́, by – przez konieczność́ dystansu i izolacji – nie wpaść́ w pokusę̨ egoizmu i zniechęcenia. Chrystus, który ofiarował się za nas na krzyżu i zwyciężył wszelkie zło, staje się dla nas w tym czasie szczególną̨ siłą – powiedział.  

W dekoracji wykorzystane zostały m.in. fragmenty: „Globalna tragedia, jaką jest pandemia Covid-19, obudziła na pewien czas świadomość́, że jesteśmy światową̨ wspólnotą̨, płynącą̨ na tej samej łodzi, w której nieszczęście jednego szkodzi wszystkim. Pamiętamy, że nikt nie ocala się sam, że można się ocalić tylko razem”. „Dzisiaj możemy przyznać, że karmiliśmy się marzeniami o świetności i wielkości, a doszliśmy do konsumowania rozrywki, zamknięcia i samotności. (…) Cierpienie, niepewność, strach i świadomość naszych własnych ograniczeń, które wzbudziła pandemia, wzywają do ponownego przemyślenia naszego stylu życia, naszych relacji, organizacji naszych społeczeństw, a przede wszystkim sensu naszego życia”.

W centrum znalazły się wielki krzyż oraz figura zmarłego Chrystusa. Wokół grobu stanęli reprezentanci różnych profesji: kapłan (symbolizujący Nikodema z Arymatei), lekarka (symbolizująca św. Marię Magdalenę), żołnierz (symbolizujący człowieka wątpiącego, który w obliczu cierpienia doświadczył zdroju łaski wypływającej z serca Jezusa), strażak (symbolizujący Szymona z Cyreny) oraz młoda przedstawicielka DA „Martyria” (symbolizująca św. Weronikę).

Tekst: Marcin Jarzembowski

print