21 lipca rozpoczęła się Piesza Pielgrzymka Diecezji Bydgoskiej. Regionalni pątnicy kierują się na Jasną Górę już po raz siedemnasty. Hasło tegorocznych „rekolekcji w drodze” brzmi: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.

Tradycyjnie „zerowym kilometrem” maryjnego szlaku była bydgoska katedra, gdzie pielgrzymi modlili się przed wizerunkiem Matki Bożej Pięknej Miłości. Eucharystii przewodniczył ks. Jacek Salwa. – Jak dobrze was zobaczyć w tym miejscu, z którego wyruszacie do Matki, nieustannie czekającej na swoje dzieci – powitał przybyłych celebrans.

Dyrektor pielgrzymki – ks. Krzysztof Klóska, w homilii dokonał interpretacji pielgrzymkowego hasła. – Od razu przychodzi mi na myśl Eucharystia, Wieczernik, Apostołowie i Chrystus. Podejmujemy trud, by jeszcze bardziej zakochać się w Eucharystii, przeżyć osobiste spotkanie z Bogiem, zbliżyć się do Jezusa – powiedział ks. Klóska.

Sytuacja epidemiczna wciąż wpływa na organizację pieszych pielgrzymek. Diecezjalni pątnicy zabrali z sobą w trasę namioty, pełniące funkcję mobilnych kwater, a obok tradycyjnej formy „pełnego” pielgrzymowania, przygotowano też wariant „sztafetowy” – możliwość przejścia jednego etapu maryjnego szlaku, z zachowaniem limitu liczebności wszystkich grup. Trzecią dostępną dla diecezjan opcją jest pielgrzymka duchowa.

Relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst: Adam Gajewski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

print