„Cokolwiek wykładasz, wykładaj tak, aby uczeń́ słuchając – wierzył, wierząc – miał nadzieję, a mając nadzieję – miłował” – cytował św. Augustyna ks. prałat dr Bronisław Kaczmarek.

We wspomnienie biskupa oraz doktora Kościoła w katedrze zainaugurowano nowy rok katechetyczny. – Któż z nas nie jest wdzięczny za to, że miał w życiu dobrego katechetę? Ja pamiętam wszystkich. Chcielibyśmy spotykać ludzi – i takimi macie być – których wspominają. Ludzi, którzy doprowadzają do Chrystusa – mówił w czasie kazania wikariusz generalny diecezji bydgoskiej.

Nawiązując do św. Augustyna, ks. dr Bronisław Kaczmarek przywołał także jego matkę – św. Monikę, nazywając ją „wspaniałą katechetką”.

KAZANIE

 

Na zakończenie modlitwy nowi katecheci złożyli uroczyste ślubowanie. Podziękowano również tym, którzy przeszli na emeryturę. – Nauczyciele religii stają wobec nowych pytań, wielu sytuacji, także i tych kryzysowych, które pojawiają się na katechezie.  I na te pytania starają się młodym odpowiadać, prowadząc ich po drodze codziennego życia – zauważył dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy ks. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik.

Od września pracę katechetyczną na terenie diecezji bydgoskiej rozpocznie około 320 osób świeckich.

Relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst, zdjęcia, nagranie: Marcin Jarzembowski

print