Bractwo Oblatów św. Brygidy zorganizowało pieszą pielgrzymkę, która wyruszyła z bydgoskiej katedry do sanktuarium maryjnego w Byszewie. Pątnicy mieli do pokonania ponad trzydzieści kilometrów. Uczestnicy zawierzyli trud swojej drogi patronce diecezji bydgoskiej Matce Bożej Pięknej Miłości.

Początkowo pielgrzymka była podziękowaniem Maryi za opiekę nad dziećmi osób internowanych, więzionych i ubogich podczas koloni w Byszewie, które zorganizowało bractwo. Dzisiaj wspólnota wypełnia swoje zadania, niosąc m.in. pomoc najbardziej potrzebującym.

Do pielgrzymów, którzy wyruszyli z Bydgoszczy, dołączyła na trasie także grupa z Osielska.

Sanktuarium w Byszewie należało w przeszłości do cystersów. Obecna świątynia została wzniesiona w latach 1610-1663. W ołtarzu znajduje się cudowny wizerunek Matki Bożej Byszewskiej – Królowej Krajny.

MJ
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

print