„Będąc rozumnym, pozwólmy się dalej napełniać mądrością, pięknem, dobrem i prawdą” – mówił w kaplicy bydgoskiego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej im. bł. bp. Michała Kozala bp Krzysztof Włodarczyk.

Ordynariusz przewodniczył Mszy św. dla profesorów i studentów Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, któremu patronuje bł. kard. Stefan Wyszyński. – Instytut zaprasza do tego, by rozwijać się intelektualne, nabywać sprawności umysłowej, a następnie zdobytą wiedzą się dzielić. Stwarza możliwość kształtowania osobowości, charakteru, wewnętrznego rozwoju – mówił, przywołując nauczanie patrona.

Biskup Włodarczyk nawiązał również do twórczości Czesława Miłosza i jego „Traktatu moralnego”, cytując słowa: „Nie jesteś jednak tak bezwolny, a choćbyś był jak kamień polny, lawina bieg do tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach”. – Bądźmy oszlifowanymi diamentami. Zakorzeniając się w Bogu, będziemy mogli odkrywać prawdę o sobie. Nie da się tutaj studiować bez fundamentu, bez odkrycia tego, kim ja jestem – powiedział.

Na studiach magisterskich, podyplomowych teologiczno-katechetycznych i katechezy przedszkolnej naukę rozpoczęło prawie stu studentów. – Zapewniamy o modlitwie i cieszymy się z obecności księdza biskupa wśród nas – mówiła w imieniu studentów jedna z sióstr zakonnych. – To są ludzie z wielką pasją, otwartym sercem, pragnieniem życia w przyjaźni z Jezusem Chrystusem, pogłębiania wiedzy o Nim i niesienia Go dalej – powiedział dyrektor instytutu ks. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik.

Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej został powołany przez kard. Józefa Glempa 8 września 1982 roku. Dzisiaj kontynuuje swoją działalność w ramach Akademii Katolickiej w Warszawie.

Modlitwa odbywała się we wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej oraz w 43. rocznicę wyboru św. Jana Pawła II.

Relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print