„Uniwersytet i jego wartości we współczesnym świecie” – to temat dwunastej międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej, która odbywała się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Wydarzenie było częścią kongresu „Jeden Świat -Wiele Kultur”, współorganizowanego z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger-Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędem Miasta Bydgoszczy.

Celem przedsięwzięcia jest wymiana myśli w gronie m.in. prawników, filozofów, kulturoznawców, pedagogów, socjologów oraz medioznawców. W tegorocznej edycji uczestniczyło wielu naukowców z wiodących ośrodków akademickich z kraju i świata, m.in. z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie oraz Uniwersytetu Jana Komeńskiego w Pradze. – Kongres jest przestrzenią, tworzącą intelektualną tradycję, otwierającą horyzonty myślowe, a także kreującą postawy przyszłych pokoleń – powiedziała prof. KPSW, dr Helena Czakowska, rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Jednym z zaproszonych prelegentów był prof. Petr Kolář. Prorektor Uniwersytetu Jana Komeńskiego w Pradze skupił się na temacie wolności akademickiej. – Wśród różnych aspektów wolności akademickiej znajdujemy wolność badań i twórczości artystycznej, wolność nauczania, prawo do nauki i wyrażania własnych poglądów podczas procesu kształcenia. Wśród innych istotnych wartości społeczności akademickiej znajdują się integralność intelektualna, postępowanie zgodne z zasadami etyki, troska o kulturę wiedzy. Ogólny współczesny model akademickiej wolności obejmuje wolne poszukiwanie prawdy i wolne jej przedstawianie – mówił, wyjaśniając ogólne zagadnienie.

„Osobowość studenta w środowisku międzynarodowym. Doświadczenie Salezjańskiego Uniwersytetu Papieskiego w Rzymie” – to temat który wygłosił ks. prof. Zbigniew Formella SDB. Wystąpienie było skoncentrowane wokół koncepcji osobowości studenta, który w swojej formacji integralnej, a w sposób szczególny tej intelektualnej, kulturowej i duchowej doświadcza relacji międzyosobowych w środowisku międzynarodowym. Po nim wystąpił ks. prof. Tadeusz Lewicki SDB, który mówił o przebiegu badań, tematach oraz współpracy pomiędzy doktorantem a relatorem w doświadczeniach Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie.

„Uniwersytet w epoce postprawdy?” – na to pytanie próbował znaleźć odpowiedź profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, dr hab. Marek Czachorowski. Prelegent zauważył, że współczesność zwykło się definiować jako epokę ponowoczesności, czy „płynnej nowoczesności”. – Mamy dzisiaj przejawy postmodernistycznego myślenia nie tylko w sztuce, ale także w nauce, bo uprawia się nie tylko postmodernistyczną filozofię, ale także postmodernistyczną koncepcję prawa i państwa, postmodernistyczną ekonomię, a jest nawet – także w Polsce – postmodernistyczna medycyna i psychiatria. Czy jest miejsce na uniwersytet w takim postmodernistycznym świecie, z postmodernistycznym sposobem podejścia do nauki? – pytał, dodając, że począwszy od platońskiej Akademii i Liceum Arystotelesa, poprzez średniowieczne uniwersytety, stawia się uniwersytetowi wpierw zadanie „szukania prawdy”, co jednak wyklucza postmodernistyczne myślenie.

Dopełnieniem kongresu, który odbywał się w formie hybrydowej, były także konferencje tematyczne, obejmujące dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych, medycznych, o zdrowiu oraz nauk inżynieryjno-technicznych.

Warto zaznaczyć, że poprzednie edycje wydarzenia pod nazwą „Jeden świat – wiele kultur” umożliwiły stworzenie wielu nowych obszarów zrozumienia wśród osób, które mają znaczący wpływ na kształtowanie postaw kolejnych pokoleń. W dotychczasowych konferencjach wzięło udział blisko trzy tysiące uczestników oraz kilkuset referentów zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych, m.in. z Watykanu, Włoch, Rosji, Grecji, Gruzji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, USA, Kazachstanu, Węgier, Chin, Austrii, Litwy, Łotwy, Hiszpanii oraz Bośni i Hercegowiny.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: KPSW w Bydgoszczy

print