Budynek kościoła oraz otwarte na oścież drzwi, zachęcające do nawiedzenia i odnalezienia w nim żywego Jezusa – to element dekoracji świątecznej w bydgoskiej bazylice Królowej Męczenników.

Inicjatywa Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”, przypomina o trwającym synodzie: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. – Wszystkiemu przewodzą  słowa Jezusa: „Jak Ojciec Mnie posłał na świat, tak i Ja ich na świat posłałem” oraz z hasła roku duszpasterskiego: „Posłani w pokoju Chrystusa… do…”.  – Każdy, po przekroczeniu progu świątyni, przejrzy się w ustawionym lustrze. Odbita w nim postać uświadamia, że to nikt inny, jak właśnie ten, którego widzę, jest posłany w pokoju Chrystusa – tłumaczy ks. Piotr Wachowski.

Na wielu cegłach, które imitują elewację świątyni, wypisane zostały osoby i przestrzenie, do których z Bożym pokojem, posłani są uczniowie Jezusa. – Każdy przybywający do naszej bazyliki na liturgię, otrzyma słowo: „Wchodzisz tutaj, by wielbić Boga; wychodzisz stąd, by kochać ludzi”. Dekoracja ma uświadomić, że wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami Kościoła i to od nas zależy, jak bardzo – obdarowani pokojem Chrystusa – będziemy budować Jego widzialne Ciało. Poza tym ma ona przybliżyć wiernym prawdę o Kościele, który umiłował Jezus. Kościele, którego obraz dziś zostaje zniekształcony przez nasz grzech, ale i złe intencje jego przeciwników – dodał diecezjalny duszpasterz akademicki ks. Piotr Wachowski.

Dekoracja towarzyszy „Żywemu Żłóbkowi”, w którego role wcielają się studenci i absolwenci DA „Martyria”. 

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: DA Martyria

print