Korzystając z uprawnień, wymienionych w kanonie 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od zachowania charakteru pokutnego piątku, 31 grudnia, w tym od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

Korzystając z dyspensy, wierni winni uczynić w stosownym czasie inne dzieła pokutne, szczególnie o charakterze religijnym lub związanych z dziełami miłosierdzia.

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem,

Wasz Biskup Krzysztof Włodarczyk

print